UG: X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

UG: X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Dwudziestego pierwszego kwietnia 2022 roku w Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się X Ogólnopolska Konferencję Prawa Morskiego organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk i Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG. Program wydarzenia obejmie trzy panele tematyczne, dodatkowo odbędzie się też Panel Młodych Naukowców oraz Międzynarodowe Seminarium „Roman maritime law”.

Rola międzynarodowego prawa morskiego jest współcześnie ważniejsza niż kiedykolwiek, szczególnie w aspekcie społeczno-gospodarczym. Nasz świat doświadcza wielu kryzysów. Tempo tych zmian wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarki morskiej. W odpowiedzi na dynamicznie przekształcające się otoczenie Europejskie Stowarzyszenie Studentów ELSA Gdańsk i Katedra Prawa Morskiego już po raz dziesiąty organizują Ogólnopolską Konferencję Prawa Morskiego.

Dwudziestego pierwszego kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji wydarzenie otworzy Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski wraz z Dziekanem WPiA dr. hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG oraz Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG. W ramach trzech paneli zostaną omówione wybrane zagadnienia, dotyczące najistotniejszych prawnych, praktycznych, społecznych oraz gospodarczych problemów, z którymi zmaga się obecnie gospodarka morska. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji.

W trakcie konferencji poruszony zostanie m.in. temat sytuacji na Ukrainie. O tym, jak ta wojna wpłynie na transport morski opowie Paweł Krężel z Ministerstwa Infrastruktury. Panel dotyczący rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce poprowadzi Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, a całe wydarzenie zwieńczy wystąpienie dr hab. Hanna Klimek, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, która opowie o innowacyjności portów morskich.

Tegorocznej edycji tradycyjnie towarzyszyć będzie Międzynarodowe Seminarium „Roman maritime law” oraz Panel Młodych Naukowców. Obydwa wydarzenia odbędą się dzień wcześniej – tj. 20 kwietnia 2022 roku.

[źródło:ug.edu.pl]

UJ: Na drodze do stworzenia baterii neutralnych klimatycznie

UJ: Na drodze do stworzenia baterii neutralnych klimatycznie

12 kwietnia pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego a spółką NorCelLi z Norwegii zostało podpisane memorandum o współpracy. Ma to związek z kolejnym krokiem w kierunku komercjalizacji pakietu opracowanych na UJ wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Dokument zobowiązał strony do wspólnych działań na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery).

Baterie neutralne klimatycznie mają powstać z wykorzystaniem surowców odnawialnych i jednoczesnej redukcji śladu węglowego.W porozumieniu ujęto także komercjalizację i popularyzacjęrezultatów prowadzonych badań na terenie Europy. Firma NorCelLi będzie odpowiadać głównie za finansowanie projektu, pozyskiwanie klientów oraz za promocję działalności UJ w Norwegii. Uniwersytet Jagielloński zapewni zaplecze naukowe i dydaktyczne pełniąc rolę ośrodka badawczo-rozwojowego. Z ramienia Wydziału Chemii osobą odpowiedzialną za realizację współpracy został dr hab. Marcin Molenda, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca z norweskimi partnerami ma doprowadzić do wybudowania pilotażowej instalacji przedwdrożeniowej produkującej ogniwa litowo-jonowe (lub litowo-metalowe) oraz uruchomienia produkcji zrównoważonych akumulatorów opartych na technologiach opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważnym aspektem, jest także kształcenie wykwalifikowanej kadry, która znajdzie zatrudnienie w fabrykach produkujących akumulatory i w magazynach energii. Jak podkreśla prof. Molenda, brakuje specjalistów, a zapotrzebowanie rynku ogniw jest ogromne. W Polsce dostawcami technologii związanych z systemami magazynowania energii są wyłącznie firmy chińskie. Przy założeniu, że zapewnione zostanie właściwe finansowanie, proces doprowadzenia wynalazków z UJ do etapu pilotażowego potrwa około 2 lat.

Uniwersytet Jagielloński będzie w ramach polsko-norweskiej współpracy pełnił podwójną rolę lidera, zarówno w zakresie badań, jak i rozwoju technologii oraz kształcenia fachowców. Pozycję lidera zapewnia uczelni ponad 20-letnie doświadczenie badawcze w zakresie technologii akumulatorów litowo-jonowych i rozwiązań pokrewnych, doświadczenie w opracowywaniu zrównoważonych technologii materiałowych i procesów tzw. zielonej chemii, posiadanie odpowiedniej infrastruktury – laboratoriów elektrochemicznych i materiałowych. Przypomnieć tutaj także należy, że od 3 lat na Wydziale Chemii UJ funkcjonuje kierunek studiów o nazwie chemia zrównoważonego rozwoju. Wynalazki z UJ, które w większości są już chronione patentami na arenie międzynarodowej, pozwolą na opracowanie baterii neutralnej klimatycznie, która w minimalnym stopniu obciąża środowisko.

Założenia technologiczne opracowywanej baterii opierają się na użyciu technologii bezkobaltowych, surowców odnawialnych, rezygnację z paliw kopalnych oraz minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami. Celem jest także wydłużenie czasu życia produktu i obniżenie śladu węglowego oraz zaprojektowanie inteligentnego recyklingu (Recycle to Product).

Na bazie wynalazków z UJ tworzone są rozwiązania dotyczące szerokiej grupy materiałów, z których można zbudować ogniwo. Kolejnym krokiem jest ustalenie jednego optymalnego zestawu komponentów. Stąd potrzeba kosztownych badań przemysłowych, które nie mogą być przeprowadzone na uczelni i, co za tym idzie, konieczność znalezienia partnera, który sfinansuje ten proces w zamian za udzielenie licencji. Spółka NorCelLi jest „spółką córką” start-upu z Uniwersytetu Jagiellońskiego – MarCelLi Adv Tech.

[źródło: uj.edu.pl]

UG: Światowy Dzień Kwantów w Uniwersytecie Gdańskim

UG: Światowy Dzień Kwantów w Uniwersytecie Gdańskim

Co to jest stała Plancka i w jaki sposób wpływa na nasze życie? – to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi będzie można odnaleźć 14 kwietnia br. podczas Światowego Dnia Kwantów w Uniwersytecie Gdańskim i gdyńskim Centrum Nauki Experyment.

Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 w gdyńskim Centrum Nauki Experyment warsztatami „W świecie kwantów”, które poprowadzą m.in. członkowie Koła Naukowego Fizyków WMFiI UG. O godz. 12.00 zapraszamy do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego na wykład dr. hab. Marcina Pawłowskiego „Kwantowe Szyfry” oraz na prezentacje instalacji artystycznej „Podróże Światła” dr Karoliny Wojnowskiej-Paterek i dr hab. Tomasza Paterka, prof. UG.

Światowy Dzień Kwantów jest inicjatywą specjalizujących się w badaniach kwantowych naukowców z ponad 65 krajów. Spis wydarzeń i genezę obchodów można znaleźć na stronie: https://worldquantumday.org/

Organizatorzy wydarzenia opublikowali film, na którym przedstawiciele uniwersytetów z całego świata, m.in. z Portugalii, Rumunii, Singapuru, Sudanu, a nawet Zambii, zapraszają do udziału w obchodach. W wideoklipie można zobaczyć m.in. prof. dr hab. Wiesława Laskowskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych oraz dr hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Dlaczego na datę obchodów święta wybrano 14 kwietnia? Jest to nawiązanie do liczby 4.14, czyli zaokrąglonych pierwszych cyfr stałej Plancka: 4.135667696×10^-15 eV.s, która jest fundamentalną stałą rządzącą fizyką kwantową. Dlaczego stała Plancka jest tak ważna? Wiesz, że jest ona używana do definiowania kilograma? W jaki sposób stała Plancka wpływa na nasze życie? To tylko niektóre z pytań, które będą poruszane podczas zajęć w ramach Światowego Dnia Kwantów.

W tym międzynarodowym wydarzeniu będą brać udział naukowcy z naszej uczelni. O godz. 12.00 w Bibliotece Głównej UG odbędzie się wykład popularnonaukowy pt. „Kwantowe Szyfry” organizowany przez Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej, który wygłosi dr hab. Marcin Pawłowski z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Po wykładzie zaprezentowana zostanie instalacja artystyczna „Podróże Światła” autorstwa dr Karoliny Wojnowskiej-Paterek i dra hab. Tomasza Paterka, prof. UG. Instalacja poprzez sztukę przybliży idee fizyki kwantowej.

Jednak atrakcje Światowego Dnia Kwantów nie są ograniczone wyłącznie do terenów Uniwersytetu Gdańskiego. O godz. 10.00 w Centrum Naukowym Experyment członkowie Koła Naukowego Fizyków WMFiI UG będą opowiadać o kwantach i zjawiskach kwantowych. W ramach warsztatów “W świecie kwantów” pokażą także doświadczenia wskazujące na kwantowe właściwości natury. O 12:00 w CNE podczas pokazu naukowego usłyszymy odpowiedź na kluczowe pytanie „Czym zajmuje się fizyka kwantowa?”.

Więcej informacji na temat atrakcji Centrum Naukowego Experyment znajdziecie tutaj.

Obchody Światowego Dnia Kwantu są tylko jedną z wielu inicjatyw UG w tej dziedzinie nauki.

Dzięki inicjatywie Uniwersytetu Gdańskiego powołane zostało Krajowe Centrum Informacji Kwantowej. Jest to jednostka badawcza zrzeszającą dziewięć polskich instytucji – Uniwersytet Wrocławski, Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagieloński, Politechnikę Gdańską, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz oczywiście Uniwersytet Gdański.

W 2018 r. na UG uruchomiono także Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies – ICTQT). Jego zadaniem jest prowadzenie badań m.in. na temat komputerów, sieci oraz symulacji kwantowych. Strategicznym partnerem naszej jednostki jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie.

Pierwszego kwietnia b.r. odbyło się oficjalne otwarcie Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe, instytucji blisko związanej z UG. Jej prezes, Sebastian Zimnol powiedział wtedy: – Kwant to przyszłość, a przyszłość zaczyna się dzisiaj.

[źródło: ug.edu.pl]

UWM: Prodigiozyna – lek  na wojenne rany

UWM: Prodigiozyna – lek na wojenne rany

Prodigiozyna to „cudowna” substancja. Fascynowała naukowców od wielu lat. W przyszłości, za sprawą naukowców z UWM, może pomóc w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, np. na wojnie.


Prodigiozyna to krwistoczerwony pigment nierozpuszczalny w wodzie. Wytwarza go bakteria Serratia marcescens, czyli pałeczka krwawa. Jest znana z tego, że pojawiała się wielokrotnie na hostii, co przez wielu katolików było uznawane za cud. Hostia, która upada na ziemię, zgodnie z procedurą Kościoła katolickiego musi pozostać w odosobnieniu, w naczyniu z wodą do momentu aż się rozpuści. To warunki spełniające wszystkie wymagania wzrostowe pałeczki krwawej, bo jej ulubionym pokarmem są skrobia. Uczeni zbadali, że namnażanie się krwistoczerwonych komórek na hostiach, które wcześniej upadły wywołuje właśnie Serratia marcescens.

Uczeni prodigiozynę zbadali już dość dawno i kiedy w naukowy sposób pozbawili ją statusu cudu, przestali się nią interesować. Prof. Sławomir Ciesielski z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Geoinżynierii prodigiozyną zainteresował się ponad 10 lat temu, ale nie z powodu jej „cudownych” właściwości.

  • Interesowało mnie wówczas to, że ten barwnik wiąże się specyficznie z DNA komórek nowotworowych, przez co może być potencjalnym lekiem na raka. Wtedy jednak dowiedziałem się, że prodigiozyna ma również silne właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. W szczególności zainteresowało mnie to, że hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich, wyjaśnia prof. Ciesielski.

Do bakterii G-dodatnich należą np. gronkowce, paciorkowce, laseczka tężca, prątek gruźlicy i prątek trądu. Gronkowce – złocisty i skórny występują powszechnie i są składnikiem flory bakteryjnej na skórze. Jeśli skóra jest cała i zdrowa – to nic się nie dzieje. Jeśli jednak na ciele jest rana – to wnikają do niej, rozwijają się i stają niebezpieczne. Dochodzi do zakażenia, które może nawet skończyć się śmiercią rannego.

  • Prodigiozyna hamuje namnażanie się bakterii gronkowca, a nawet je niszczy. Ta jej właściwość natchnęła nas pomysłem opracowania opatrunku z dodatkiem prodigiozyny – kontynuuje prof. Ciesielski.

Zespół naukowy prof. Ciesielskiego w składzie: dr hab. Justyna Możejko-Ciesielska, prof. UWM z Katedry Mikrobiologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz mgr Martyna Godzieba, doktorantka z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska korzystając ze wsparcia Inkubatora Innowacyjności, programu realizowanego na UWM przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, opracował sposób frakcjonowania i wiązania wydzielonych frakcji prodigiozyny z opatrunkiem. Laboratoryjne próby posiewu bakterii wykazały, że gronkowiec złocisty i skórny na opatrunkach z prodigiozyną nie rozwija się.

W 2019 r. prof. Ciesielski złożył więc do Urzędu Patentowego RP wniosek. Jesienią ubiegłego roku otrzymał patent na „Sposób wytwarzania prodigiozyny i zastosowanie jej do tworzenia bariery antybakteryjnej materiałów opatrunkowych”.

  • Takie opatrunki mogą być przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości szybkiego oczyszczenia rany, np., w warunkach terenowych a szczególnie w podczas działań wojennych. W takich ranach już po kilku godzinach mogą rozwinąć się gronkowce, co bardzo utrudni ich leczenie a w skrajnych wypadkach może nawet doprowadzić do zakażenia całego organizmu i śmierci rannego. Stosowanie alternatywnych związków antybakteryjnych jest aktualnie ważne również ze względu na problem antybiotykooporności. Na rynku, w niedługim czasie będą dominować, leki antybakteryjne, na które patogeny nie wykształciły jeszcze oporności – mówi prof. Ciesielski.

Od patentu do wdrożenia jednak droga nie jest taka prosta i krótka.

  • Teraz nasz sposób należałoby przetestować w warunkach w warunkach zbliżonych do naturalnych. Dlatego szukamy partnera, który by się tym zajął z myślą o wdrożeniu opatrunku z prodigiozyną do masowej produkcji – kończy prof. Ciesielski.

[źródło: uwm.edu.pl]

WUM: Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na liście Forbes „25 under 25”

WUM: Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na liście Forbes „25 under 25”

Tomasz Grzywa i Michał Kuryłek znaleźli się wśród 25 finalistów prestiżowego konkursu Forbes „25 under 25”. To zestawienie najzdolniejszych Polaków, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat.


Konkurs odbywał się już po raz czwarty. Organizatorem był magazyn Forbes i warszawskie biuro McKinsey & Company. Kandydaci rywalizowali w pięciu kategoriach: Biznes, Działalność społeczna, Nauka, Nowe technologie, Zrównoważony rozwój i klimat. Przedstawiali swoje dokonania i uzasadniali motywacje. Następnie odpowiadali na pytania kilkudziesięcioosobowego jury. W skład kapituły weszli przedstawiciele świata biznesu, nauki i nowych technologii. W tym roku w jury zasiadali m.in. Paweł Borys (Polski Fundusz Rozwoju), Rafał Brzoska (InPost), Tomasz Czechowicz (MCI), Adam Góral (Asseco), Sebastian Kulczyk (Kulczyk Investments) czy Ewa Szmidt-Belcarz (Empik).

Właśnie ogłoszono listę 25 finalistów konkursu.

W finałowej piątce w kategorii Nauka znalazł się Tomasz Grzywa, student V roku kierunku lekarskiego na WUM. Już na czwartym roku rozpoczął studia doktoranckie. Obecnie zakończył kształcenie w Szkole Doktorskiej, a w styczniu br. złożył rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracuje w Zakładzie Immunologii prof. Jakuba Gołąba oraz Laboratorium Medycyny Doświadczalnej prof. Dominiki Nowis. Jest przewodniczącym SKN przy Zakładzie Immunologii oraz SKN Medycyny Doświadczalnej przy Zakładzie Metodologii Badań prof. Pawła Włodarskiego.
– Moją pasją jest immunologia. W badaniach szukam odpowiedzi na pytania, dlaczego w niektórych warunkach układ odpornościowy nie działa w wystarczającym stopniu, a w innych jest ponadaktywny – mówi Tomasz Grzywa.
Oprócz tego, że sam prowadzi działalność badawczą, chętnie też dzieli się wiedzą. Prowadzi zajęcia dla studentów i pomaga licealistom stawiać pierwsze kroki w karierze naukowej.

Drugim studentem wydziału lekarskiego, który znalazł się na liście „25 under 25” jest Michał Kuryłek. Jego kategoria konkursowa to Działalność społeczna. Studiuje na trzecim roku. Otrzymał stypendium rektora, przez 2 lata pracował na stanowisku koordynatora badań klinicznych oraz działał w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
– Jestem twórcą @Wyciskarka Potencjału – czyli największej w Polsce kampanii w mediach społecznościowych promującej możliwości rozwoju dla ambitnych młodych osób. Mamy zasięgi na poziomie 8 mln osób miesięcznie i ponad 200 ambasadorów w szkołach i na uniwersytetach – mówi Michał Kuryłek. Wyciskarka przybliża młodzieży temat stypendiów, wolontariatów, staży i wymian zagranicznych. Projekt wzbudził zainteresowanie wielu firm i instytucji publicznych (w tym Ministerstwa Edukacji i Nauki), a także licznych fundacji.

[źródło: wum.edu.pl]