Zaznacz stronę
Kamień węgielny pod budowę Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wmurowany

Kamień węgielny pod budowę Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wmurowany

16.09.2022 w stolicy Litwy został wmurowany akt erekcyjny pod budowę siedziby dla wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. W uroczystości oprócz władz uczelni wzięli udział m.in. przedstawiciele polskiego i litewskiego resortu edukacji i nauki. – Jestem przekonany, że jest to bardzo znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Uroczystość została zorganizowana na placu przy ul. Aguonų (Makowej) 22 w centrum Wilna, na którym powstanie siedziba Filii Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Będzie to czterokondygnacyjny gmach z podziemnym parkingiem, o powierzchni (netto) nieco ponad 3,1 tys. m kw. Wmurowany w piątek akt erekcyjny został sporządzony w dwóch językach: polskim i litewskim.

– Jestem szczęśliwy, że po tylu latach wreszcie ruszyła budowa – mówił, w trakcie uroczystości dyrektor Filii w Wilnie dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB.

Uczelnię reprezentowali również m.in. prof. Izabela Święcicka – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB – prorektor ds. rozwoju, kanclerz UwB Tomasz Zalewski.

W uroczystości wzięli także udział: Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki, Gintautas Jakštas – wiceminister edukacji nauki i sportu Republiki Litewskiej, Irmina Szmalec – konsul RP, Wojciech Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Sejmu Republiki Litewskiej, fundacji i stowarzyszeń zrzeszających Polaków, władz samorządowych Wilna i rejonu wileńskiego. Nie zabrakło również studentów i pracowników Wydziału  Ekonomczno-Informatycznego.

– O budowie siedziby Filii Uniwersytetu w Białymstoku rozmawialiśmy od jakiegoś czasu. Różne problemy i przeszkody powodowały, że ta inwestycja lekko się oddalała, ale oto mamy wmurowanie aktu erekcyjnego. Plac budowy daje wielką nadzieję, że za chwilę powstanie tutaj piękny budynek – mówił minister Przemysław Czarnek.

Przypomniał, że inwestycja będzie kosztować ok. 35 mln zł z czego blisko 30 mln zł to dotacja z budżetu MEiN.  

– Uniwersytet w Białymstoku, jako jedyny uniwersytet w Polsce, ma swoją filię poza granicami kraju i to tutaj w Wilnie, co ma szczególne znaczenie dla Polaków na Litwie. Po to przede wszystkim budujemy tę siedzibę Filii, żeby kształciła – również w zakresie pedagogiki – młodych Polaków na Litwie – podkreślał minister edukacji i nauki.   

W trakcie przemówienia gratulował władzom UwB i dziękował za współpracę litewskiemu resortowi edukacji. – Jestem przekonany, że jest to bardzo znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki – mówił Przemysław Czarnek.

– Litwa i Polska współpracują w wielu dziedzinach, a jedną z nich jest kształcenie wyższe. Edukacja jest najwyższym priorytetem rządu litewskiego. Dlatego cieszymy się, że Uniwersytet w Białymstoku inwestuje w edukację i inwestuje w edukację na Litwie – podkreślał z kolei wiceminister Gintautas Jakštas.

O ważnej współpracy pomiędzy Polską i Litwą mówiła też prorektor UwB prof. Izabela Święcicka.

– Wydział Ekonomiczno-Informatyczny z siedzibą w Wilnie, został powołany w 2007 roku i jest bardzo dobrym przykładem wspaniałej współpracy pomiędzy rządem Litwy i rządem Polski. Od samego początku nasi studenci pracują w bardzo dobrej atmosferze, są otoczeni ogromną życzliwością naukowców, wykładowców, mogą realizować swoje marzenia naukowe. Są to także studenci bardzo mocno zakorzenieni w Litwie i bardzo często chcą swoją przyszłość wiązać z Wilnem – podkreślała prof. Izabela Święcicka.

Przypomniała, że w ciągu 15 lat działania Filii, mury uczelni opuściło ponad 800 absolwentów, którzy są świetnie przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy. Stanowią filar współpracy pomiędzy Litwą i Polską.

– Dziś jest szczególny dzień dla Filii i całej społeczności Uniwersytetu w Białymstoku. Oficjalnie rozpoczynamy budowę nowej siedziby.To będzie piękny, funkcjonalny budynek z innowacyjnymi rozwiązaniami. Jestem przekonana, że budowa tej siedziby da podstawy do rozszerzenia oferty programowej, oferty kształcenia, poprawi warunki pracy pracowników Filii, jak również zapewni jeszcze lepsze warunki studiowania – mówiła prorektor UwB.

Prace budowlane mają zakończyć się w II połowie 2024 roku.

Działka, na której powstanie siedziba Filii, należy do UwB od 2008 roku. Przekazała ją organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Do tej pory była użytkowana w formie dzierżawy wieczystej. W lipcu 2022 r. uczelnia odkupiła potrzebny do celów inwestycji teren (blisko 1400 m. kw.) od skarbu państwa. Budynek, który do tej pory znajdował się na posesji przy ul. Aguonų 22, nie nadawał się jednak do użytku, dlatego władze Uniwersytetu w Białymstoku zdecydowały o budowie w tym miejscu nowego obiektu, dostosowanego do potrzeb kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Przetarg na realizację inwestycji został rozstrzygnięty we wrześniu 2021 roku.

Szacowany koszt inwestycji to blisko 9 mln euro.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Wydział cały czas się rozwija. Przez pierwsze lata działalności kształcił na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce, od roku 2014/2015 wzbogacił ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Kolejnym krokiem w rozwoju jednostki było uruchomienie trzeciego kierunku na studiach pierwszego stopnia – europeistyki (od roku 2016/2016). Studia prowadzone są w języku polskim, a większość studentów to obywatele Litwy o polskich korzeniach. W sumie do tej pory mury Filii opuściło już ponad 840 absolwentów.

W tym roku wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku świętuje piętnastolecie działalności. Z tej okazji w dniach 19-20 września 2022 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się jubileuszowa konferencja, podczas której zaplanowana jest m.in. prezentacja dokonań i osiągnięć jednostki, a także dyskusja o jej roli w kształceniu polskiej młodzieży na Litwie. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Filii.

/uwb.edu.pl/

UMK: „Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie” – wynalazek dr Agnieszki Richert i dr hab. Grażyny B. Dąbrowskiej, prof. UMK

UMK: „Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie” – wynalazek dr Agnieszki Richert i dr hab. Grażyny B. Dąbrowskiej, prof. UMK

Przedmiotem nagrodzonego wynalazku jest metoda wytwarzania (eko)folii z polilaktydu z dziegciem, czyli  produktem suchej destylacji drewna. Dzięki temu komponentowi uzyskano materiał o czekoladowym zabarwieniu, który posiada korzystne właściwości użytkowe, barierowe oraz bakteriostyczne względem mikroorganizmów patogennych. Zalety te sprawiają, że produkt wyróżnia się szerokim spektrum zastosowań, m.in. w ogrodnictwie, rolnictwie i przemyśle opakowaniowym. Jak pokazały badania, po zakończonym czasie użytkowania wyrób jest podatny na biodegradację w środowisku wodnym, w glebie lub kompoście. 

Targi „E-INNOVATE International Innovation Show” odbywają się w Bydgoszczy i są jednymi z najbardziej znanych oraz rozpoznawalnych w naszym regionie światowych wydarzeń wystawienniczych, odwiedzanych przez rzeczoznawców rozmaitych specjalizacji naukowych i przemysłowych. Podobnie jak poprzednie edycje, również tegoroczna, skupiła znamienite, innowacyjne globalne wynalazki.

Brązowy medal to nie pierwsza nagroda dla UMK za opisywany wynalazek. Ma on na swoim koncie także złoty medal na Międzynarodowych Targach INTARG 2021 w Katowicach, oraz kolejne złoto i nagrodę specjalną w Morocco na Innovation Week in Africa „IWA 2021”.

Badania są finansowane w ramach projektu realizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Inkubator Innowacji 4.0” (umowa nr MNISW/2020/331/DIR) w ramach projektu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: https://portal.umk.pl

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI

Niemal 20 mln zł przeznaczonych zostanie na realizację na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ programu, którego kierownikiem jest dr Krzysztof Geras, adiunkt z New York University School of Medicine. Jest to wynik rozstrzygnięcia konkursu ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału naszego kraju w obszarze badań nad sztuczną inteligencją (AI – artificial intelligence) i wykorzystaniem ich wyników w praktyce.

Jak dotąd spośród siedmiu wniosków zgłoszonych do konkursu dokonano oceny merytorycznej pięciu, z których dwa rekomendowano do finansowania. Jednym z nich jest projekt „Platforma uczenia multimodalnego i uczenia ze wzmocnieniem dla indywidualizacji opieki onkologicznej”. Prace nad stworzeniem platformy będą prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Gerasa. Drugi z nagrodzonych projektów zrealizowany zostanie na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Liderzy zespołów – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie – musieli wykazać się wyróżniającym dorobkiem naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. W ramach Centrów Doskonałości AI poprowadzą projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. NCBR odpowiada za środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych, zaś NCN – na badania podstawowe. Instytucje hostujące, w tym przypadku UJ i AGH, musiały zadeklarować wkład własny na realizację projektu.

/uj.edu.pl/

UAM: Historycy dyskutują w Poznaniu

UAM: Historycy dyskutują w Poznaniu

Rozpoczął się pierwszy roboczy dzień obrad XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym ze współorganizatorów tego prestiżowego wydarzenia, które potrwa do 27 sierpnia.

W niedzielę, 21 sierpnia, w Auli UAM odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia kongresu. Międzynarodowe grono historyków przywitała rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, która mówiła: – Mam nadzieję, że zapamiętacie Państwo pobyt w Poznaniu i w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako wielką przyjemność i intelektualną przygodę. Dla nas to ogromny zaszczyt gościć Państwa na naszej uczelni, która jest jedną z najlepszych w Polsce.

Podczas Kongresu po raz trzeci zostanie przyznana International ICHS History Prize, zwana historycznym noblem. Otrzyma ją profesor Sanyaj Subrahmanyam specjalista historii gospodarczej z uniwersytetu w Delhi, a następnie w Oxfordzie, kalifornijskim uniwersytecie w Los Angeles oraz College de France, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Wydarzenie będzie miało miejsce w środę, 24 sierpnia, o godz. 18:30 w Teatrze Polskim.

Od 1900 r. historycy z całego świata organizują swoje kongresy w celu przedyskutowania najbardziej palących tematów, przedstawienia wyników swoich badań i budowy sieci międzynarodowej współpracy. Po raz drugi kongres odbywa się w Polsce. To największe i najbardziej prestiżowe spotkanie historyków z całego świata. Po raz pierwszy w historii w organizację wydarzenia tak bardzo zaangażowana została nowoczesna technika, która pozwoli trafić do wielu odbiorców na całym świecie, bowiem ograniczenia pandemii spowodowały absencję wielu osób, które chciałyby przybyć na kongres.

Oto linki do zaplanowanych transmisji na YouTube.   

Award Ceremony: 
https://youtu.be/SKxvWMO0f9Q

Closing: 
https://youtu.be/bqKzl22DAQc

Organizatorami Kongresu jest Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych z siedzibą w Paryżu (CISH), a z polskiej strony zaangażowane są Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Komitecie Organizacyjnym zasiadają również Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zastępca prezydenta Poznania. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą także członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego i dyrektor Muzeum Historii Polski oraz historycy z różnych polskich uniwersytetów.

Dodatkowe informacje oraz program Kongresu znajdują się na stronie: https://ichs2020poznan.pl/pl/

Fot. Przemysław Stanula

/amu.edu.pl/

Uczeni z UJ członkami zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”

Uczeni z UJ członkami zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki”. W gronie nowo mianowanych znaleźli się m.in. pracownicy naukowi Wydziału Biologii UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.


Do zadań zespołu będzie należała ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu „Perły nauki”. Członkowie zespołu będą sporządzali i przedstawiali ministrowi edukacji i nauki opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu. Będą także oceniać raporty roczne i końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz opiniować wnioski o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

W skład zespołu zostali powołani m.in. prof. Elżbieta Pyza (Wydział Biologii UJ), dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ) oraz prof. Franciszek Krok (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ). Obowiązki przewodniczącego będzie pełnić dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Przedmiotem programu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu 3. albo 4. roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Do udziału w programie są uprawnione uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji Ministerstwa Edukacji i Nauki.