UR: Zakończyły się trwające blisko sześć tygodni archeologiczne prace wykopaliskowe

UR: Zakończyły się trwające blisko sześć tygodni archeologiczne prace wykopaliskowe

W trakcie tegorocznego sezonu badacze i studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego dokonali wielu interesujących (i niespodziewanych!) odkryć, które znacząco poszerzają wiedzę na temat egzystencji ludzkich populacji na terenie pogranicza Wysoczyzny Kańczuckiej i Doliny Dolnego Sanu na przestrzeni kilku tysięcy lat.

Jednym z najciekawszych efektów badań w Orłach była identyfikacja grobu niszowego kultury ceramiki sznurowej datowanego na III tys. przed Chr. Wewnątrz tego obiektu, na głębokości blisko dwóch metrów, natrafiono na szkielety dwóch osób, ułożonych w pozycji skurczonej. Zmarłym towarzyszyły rożnego rodzaju dary grobowe, m.in. naczynia ceramiczne, siekierki, dłuto kościane i inne przedmioty. Pozyskane materiały archeologiczne i bioarcheologiczne poddane zostaną specjalistycznym analizom laboratoryjnym, a wyniki tych prac będą w przyszłości opublikowane i szeroko udostępnione.

Archeolodzy wrócą do Orłów już w przyszłym sezonie. Planowane są równocześnie symultaniczne badania na oddalonym o kilkaset metrów stanowisku w Hnatkowicach, rozpoznanym wstępnie w ramach zrealizowanego grantu NCN, pt. Dynamika osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego.

Przeprowadzenie badań w Orłach, stan. 4 było możliwe dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Hałuszki, właściciela gruntów, w obrębie których znajduje się stanowisko. Nieocenioną pomoc zaoferował również wójt gminy Orły, Pan Bogusław Słabicki. Obu Panom należy się dozgonna wdzięczność. Warto również podkreślić wysoką jakość współpracy ze służbami konserwatorskimi. Podziękowania należą się Pani Beacie Kot – Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Pani Małgorzacie Pałeczce. Osobne słowa uznania należy skierować w stronę wszystkich sympatyków dziejów minionych, mieszańców Orłów i okolic, którzy chętnie odwiedzali teren badań, zadając często bardzo ciekawe i ważne pytania. Tegoroczne odkrycia są istotne nie tylko z perspektywy naukowej, konserwatorskiej, ale mają one również olbrzymi walor społeczny. Jest to szczególnie budujące wobec kolejnych planów badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego na tym terenie. To są również Państwa sukcesy! /ur.edu.pl/

UŚ: Polski projekt doceniony w konkursie EUCYS!

UŚ: Polski projekt doceniony w konkursie EUCYS!

Od 13 od 16 września 2023 roku w Brukseli odbywał się międzynarodowy finał konkursu European Union Contest for Young Scientists (EUCYS).

Wydarzenie to gromadzi obiecujących, utalentowanych naukowców (w wieku 14–20 lat) z Europy i świata, którzy prezentują swoje projekty przed międzynarodowym panelem sędziowskim. Każdorazowo w konkursie wyłaniane są trzy pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Podczas ostatniej edycji wydarzenia jedna z pierwszych nagród powędrowała do Maksymiliana Gozdura z Polski, który zaprezentował projekt z dziedziny nauk prawnych.

Maksymilian Gozdur został doceniony za projekt „Justice institutions stipulated in French and Polish criminal procedure codes, and fair trial standards included in international law standards and convict rehabilitation”. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: eucys2023.eu/social-02/.

Lista tegorocznych zwycięzców: eucys2023.eu/about/winners/.

W tegorocznych finałach EUCYS uczestniczyła delegacja z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 9 do 14 września 2024 roku odbywać się będzie kolejny finał konkursu, który zostanie połączony z obchodami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: us.edu.pl/eucys-2024-europejski-konkurs-dla-ambitnych-uczniow-pasjonujacych-sie-nauka.

/us.edu.pl/

UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

Prof. UWr dr hab. Michał Bernaczyk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr będzie prowadzić badania na stanowisku co-investigator jako reprezentantat nauk prawnych w międzynarodowym zespole badawczym projektu JuDDGES (Judicial Decision Data Gathering, Encoding and Sharing). Michał Bernaczyk jest konstytucjonalistą i ekspertem w zakresie prawa do informacji i otwartych danych, zaś projekt jest finansowany przez sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies (https://www.chistera.eu/mission). Polską instytucją koordynującą projekty finansowane przez konsorcjum CHIST-ERA jest Narodowe Centrum Nauki.

W skład zwycięskiego międzynarodowego zespołu wchodzą również wybitni eksperci z zakresu data science (prof. dr hab. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, prof. David Windridge z Middlesex University w Londynie), psychologii (prof. Mandeep K. Dhami, Middlesex University w Londynie) oraz informacji i komunikacji (prof. Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Université Lyon I).

17 lipca 2023 r. sekretariat Chist ERA poinformował, że projekt JuDDGES zgłoszony w ramach konkursu z 2022 r. Open & Re-usable Research Data & Software (ORD) został zakwalifikowany do finansowania (https://www.chistera.eu/call-ord-announcement).

Zadaniem naukowców będzie użycie sztucznej inteligencji do indeksowania, porównywania, wyszukiwania reprezentacji wektorowej języka wyroków sądowych oraz tworzenie wyszukiwań podobieństwa semantycznego. Umożliwi to badaczom, studentom, prawnikom-praktykom na automatyczne pozyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o stosowaniu prawa w oparciu o setki tysięcy orzeczeń sądowych (na przykład wydobycie podobieństw i różnic stanów faktycznych przyporządkowanych do określonego przepisu, tworzenie modeli „pytanie-odpowiedź”, określenie stabilności lub rozbieżności w wykładni danego przepisu i wiele innych).

Do konkursu zgłoszono 34 wnioski. Spośród nich 19 przekroczyło wymagany próg jakościowy, zaś tylko 8 propozycji zostało wybranych przez Komitet Sterujący do finansowania w ramach dostępnych budżetów. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana w najbliższym czasie na stronie internetowej CHIST-ERA (www.chistera.eu). W ramach polskiej części projektu przewiduje się również zatrudnienie dwóch doktorantów/doktorantek oraz jednego badacza/badaczki (post-doc), więc entuzjastom prawa i sztucznej inteligencji polecamy śledzenie ogłoszeń związanych z projektem JuDDGES. /uwr.edu.pl/

USz: Spotkanie z Ekonomią na Mickiewicza 64

USz: Spotkanie z Ekonomią na Mickiewicza 64

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na kolejny spotkanie z cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych pt. Spotkania z ekonomią na Mickiewicza 64, które odbędzie się 12 kwietnia br.

Tym razem tematem spotkania jest „Portret przestępcy ubezpieczeniowego – jak i kiedy popełniane są fraudy ubezpieczeniowe”.
W dyskusji udział wezmą: dr hab. Anna Bera, prof. US oraz dr Dariusz Pauch z Instytutu Ekonomii i Finansów US.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia br., o godzinie 18;00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do spotkania.

Cykl wykładów otwartych „Spotkania z ekonomią na Mickiewicza 64”, to inicjatywa Instytutu Ekonomii i Finansów, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat współczesnej ekonomii. Spotkania on-line będą miały charakter cykliczny, do końca roku kalendarzowego. Odbywać się będą raz w miesiącu, we wtorek, w godzinach 18.00-19.00. Wszystkie spotkania będą prowadzone przez ekspertów z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Poruszane będą zagadnienia takie jak: przestępczość ubezpieczeniowa, spis powszechny, przedsiębiorczość, giełda papierów wartościowych.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w spotkaniu.