UŁ: 40 milionów złotych dla UŁ na Centrum Jerzego Giedroycia

UŁ: 40 milionów złotych dla UŁ na Centrum Jerzego Giedroycia

Uniwersytet Łódzki otrzymał 40 milionów złotych w skarbowych papierach wartościowych na utworzenie w budynku przy ulicy Sienkiewicza 21 (tzw. „Motyl”) Centrum badawczego Jerzego Giedroycia i studiów nad współczesną historią Polski i Europy Wschodniej. Informację tę przekazał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Nowa przestrzeń w zrewitalizowanym zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 21 umożliwi m.in. popularyzację działań uniwersytetu w przestrzeni miejskiej, rozwinięcie programu działań kulturalnych UŁ, realizację interdyscyplinarnych przedsięwzięć łączących naukę, kulturę i sztukę oraz przywrócenie historycznie związanego z Łodzią budynku miastu i jego mieszkańcom. 

W budynku powstanie Centrum badawcze Jerzego Giedroycia UŁ. Będzie ono działać we współpracy z Instytutem Literackim Kultura (ILK), założonym i kierowanym do 2000 roku przez Jerzego Giedroycia. To kolejny etap rozwijania współpracy UŁ z ILK, która ułatwia naukowcom z UŁ prowadzenie badań. W 2022 roku Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska i prezes Instytutu Literackiego Kultura Anna Bernhardt podpisały list intencyjny w sprawie dalszego zacieśniania relacji między obiema instytucjami. Stworzenie przy ul. Sienkiewicza 21 Centrum badawczego Giedroycia stanie się kolejnym istotnym krokiem na wspólnej drodze UŁ i ILK. 

Budynek przy Sienkiewicza 21 ma być także nowoczesną, kreatywną przestrzenią Uniwersytetu Łódzkiego, która stanie się unikalnym miejscem dialogu nauki i sztuki. Posłuży ona m.in. do organizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć w tzw. obszarze art & science, a w szczególności: 

 • wystaw i programów im towarzyszących,  
 • spotkań artystów z badaczami,  
 • dyskusji,  
 • wykładów, 
 • konferencji,  
 • promocji wydawnictw, 
 • szeroko pojętej działalności edukacyjnej. 

Obiekt stanie się miejscem współpracy i sieciowania naukowców oraz badaczy różnych dyscyplin, twórców i kuratorów z Polski i zagranicy. Odpowiednio wykonana konserwacja i modernizacja pozwolą tak wykorzystać przeprojektowaną przestrzeń, aby w pełni służyła promocji działalności badawczo-naukowej z użyciem języka sztuki i poprzez działania kulturalne. Budynek będzie również wykorzystywany przez władze Uniwersytetu Łódzkiego, administrację centralną oraz jednostki międzywydziałowe do celów reprezentacyjnych.  

Dotacja pozwoli nam zainwestować nie tyle w budynek, co w stworzenie przestrzeni i kontekstu do spotkań z nauką, kulturą i sztuką. Uniwersytet Łódzki w strategii na lata 2021-30 zadeklarował, że chce odważnie sięgać po ważne – być uczelnią sprawczą, mającą realny wpływ na rzeczywistość i społeczeństwo. Oddając budynek przy ul. Sienkiewicza 21 w ręce społeczności akademickiej i łodzian realizujemy tę deklarację

– mówi prof. dr. hab. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ. 

Budynek przy ul. Sienkiewicza 21 jest własnością UŁ od 1990 roku. Nowy etap historii „Motyla” rozpoczęły na wspólnej konferencji prasowej rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska w lipcu ubiegłego roku.  

Uzyskane teraz środki w formie skarbowych papierów wartościowych Uniwersytetowi Łódzkiemu przyznało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Informację o tym i symboliczny czek na 40 mln zł przekazał władzom uczelni w piątek 29 września br. minister Waldemar Buda. 

Ta piękna kamienica, tak bardzo naznaczona historią i nazywana potocznie „Motylem” ze względu na dawny mural reklamowy zdobiący jego ścianę, już niedługo stanie się miejscem badań nad dążeniami niepodległościowymi Polaków w XX wieku, podejmowanymi w kraju i na emigracji

– podkreślił minister Buda podczas konferencji prasowej. 

Materiał i redakcja: Centrum Komunikacji i PR 
/uni.lodz.pl/

USz: Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej

USz: Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej

W dniach 20-22 września 2023 r. odbędzie się organizowany przez Instytut Językoznawstwa i Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej.

W wydarzeniu udział weźmie ponad 50 badaczy z takich krajów jak: Argentyna, Austria, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Estonia, Izrael, Japonia, Litwa, Niemcy, Kanada, USA, Słowacja, ponadto w konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele wielu polskich ośrodków akademickich m.in. UJ, UW, UAM, IJP PAN, UŁ, SWPS, Akademia Ignatianum, KUL, UG, US.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka, literatury oraz kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem i udziału w obradach w murach naszej Uczelni bądź za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Program Międzynarodowego Kongresu Języka i Kultury Polskiej

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa US),
 • dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa US),
 • dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów US),
 • dr Dorota Orsson (Uniwersytet w Greifswaldzie).
UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

Prof. UWr dr hab. Michał Bernaczyk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr będzie prowadzić badania na stanowisku co-investigator jako reprezentantat nauk prawnych w międzynarodowym zespole badawczym projektu JuDDGES (Judicial Decision Data Gathering, Encoding and Sharing). Michał Bernaczyk jest konstytucjonalistą i ekspertem w zakresie prawa do informacji i otwartych danych, zaś projekt jest finansowany przez sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies (https://www.chistera.eu/mission). Polską instytucją koordynującą projekty finansowane przez konsorcjum CHIST-ERA jest Narodowe Centrum Nauki.

W skład zwycięskiego międzynarodowego zespołu wchodzą również wybitni eksperci z zakresu data science (prof. dr hab. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, prof. David Windridge z Middlesex University w Londynie), psychologii (prof. Mandeep K. Dhami, Middlesex University w Londynie) oraz informacji i komunikacji (prof. Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Université Lyon I).

17 lipca 2023 r. sekretariat Chist ERA poinformował, że projekt JuDDGES zgłoszony w ramach konkursu z 2022 r. Open & Re-usable Research Data & Software (ORD) został zakwalifikowany do finansowania (https://www.chistera.eu/call-ord-announcement).

Zadaniem naukowców będzie użycie sztucznej inteligencji do indeksowania, porównywania, wyszukiwania reprezentacji wektorowej języka wyroków sądowych oraz tworzenie wyszukiwań podobieństwa semantycznego. Umożliwi to badaczom, studentom, prawnikom-praktykom na automatyczne pozyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o stosowaniu prawa w oparciu o setki tysięcy orzeczeń sądowych (na przykład wydobycie podobieństw i różnic stanów faktycznych przyporządkowanych do określonego przepisu, tworzenie modeli „pytanie-odpowiedź”, określenie stabilności lub rozbieżności w wykładni danego przepisu i wiele innych).

Do konkursu zgłoszono 34 wnioski. Spośród nich 19 przekroczyło wymagany próg jakościowy, zaś tylko 8 propozycji zostało wybranych przez Komitet Sterujący do finansowania w ramach dostępnych budżetów. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana w najbliższym czasie na stronie internetowej CHIST-ERA (www.chistera.eu). W ramach polskiej części projektu przewiduje się również zatrudnienie dwóch doktorantów/doktorantek oraz jednego badacza/badaczki (post-doc), więc entuzjastom prawa i sztucznej inteligencji polecamy śledzenie ogłoszeń związanych z projektem JuDDGES. /uwr.edu.pl/

UAM: Historycy dyskutują w Poznaniu

UAM: Historycy dyskutują w Poznaniu

Rozpoczął się pierwszy roboczy dzień obrad XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym ze współorganizatorów tego prestiżowego wydarzenia, które potrwa do 27 sierpnia.

W niedzielę, 21 sierpnia, w Auli UAM odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia kongresu. Międzynarodowe grono historyków przywitała rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, która mówiła: – Mam nadzieję, że zapamiętacie Państwo pobyt w Poznaniu i w murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako wielką przyjemność i intelektualną przygodę. Dla nas to ogromny zaszczyt gościć Państwa na naszej uczelni, która jest jedną z najlepszych w Polsce.

Podczas Kongresu po raz trzeci zostanie przyznana International ICHS History Prize, zwana historycznym noblem. Otrzyma ją profesor Sanyaj Subrahmanyam specjalista historii gospodarczej z uniwersytetu w Delhi, a następnie w Oxfordzie, kalifornijskim uniwersytecie w Los Angeles oraz College de France, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Wydarzenie będzie miało miejsce w środę, 24 sierpnia, o godz. 18:30 w Teatrze Polskim.

Od 1900 r. historycy z całego świata organizują swoje kongresy w celu przedyskutowania najbardziej palących tematów, przedstawienia wyników swoich badań i budowy sieci międzynarodowej współpracy. Po raz drugi kongres odbywa się w Polsce. To największe i najbardziej prestiżowe spotkanie historyków z całego świata. Po raz pierwszy w historii w organizację wydarzenia tak bardzo zaangażowana została nowoczesna technika, która pozwoli trafić do wielu odbiorców na całym świecie, bowiem ograniczenia pandemii spowodowały absencję wielu osób, które chciałyby przybyć na kongres.

Oto linki do zaplanowanych transmisji na YouTube.   

Award Ceremony: 
https://youtu.be/SKxvWMO0f9Q

Closing: 
https://youtu.be/bqKzl22DAQc

Organizatorami Kongresu jest Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych z siedzibą w Paryżu (CISH), a z polskiej strony zaangażowane są Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Komitecie Organizacyjnym zasiadają również Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zastępca prezydenta Poznania. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą także członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego i dyrektor Muzeum Historii Polski oraz historycy z różnych polskich uniwersytetów.

Dodatkowe informacje oraz program Kongresu znajdują się na stronie: https://ichs2020poznan.pl/pl/

Fot. Przemysław Stanula

/amu.edu.pl/

UAM: XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

UAM: XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

W dniach 21-27 sierpnia 2022 r. w Poznaniu odbędzie się XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. To wyjątkowe wydarzenie, które od lat gromadzi historyków z całego świata. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym ze współorganizatorów Kongresu.

Od 1900 r. historycy z całego świata organizują swoje kongresy w celu przedyskutowania najbardziej palących tematów, przedstawienia wyników swoich badań i budowy sieci międzynarodowej współpracy. W 1926 r. powołali do życia Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (ICHS), jako organizację pozarządową, którą tworzą komitety narodowe reprezentujące kraje członkowskie oraz komisje specjalistyczne zajmujących się konkretnymi dziedzinami badań. Głównym celem Komitetu jest promowanie nauk historycznych poprzez współpracę międzynarodową. Komitetowi powierzono organizowanie co pięć lat kolejnych kongresów, we współpracy z historykami z kraju-gospodarza. W przeszłości kongres odbył się w Polsce tylko raz, w 1933 r. w Warszawie.

Zgromadzenie Ogólne ICHS w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Jinan (Chiny) zdecydowało, że XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbędzie się w Poznaniu.

Podczas tegorocznego Kongresu odbędzie się kilkadziesiąt różnych paneli. Wśród nich najważniejsze będą tzw. wielkie tematy (Major Themes). Ponadto planowanych jest kilkanaście tzw. Joint Sessions, około 20 okrągłych stołów (Round Tables), a także kilkadziesiąt sesji specjalistycznych poświęconych różnym zagadnieniom od starożytności do współczesności. Ponadto odbędą się 3 sesje wieczorne. Półtora dnia przeznaczono na panele tematyczne organizowane przez specjalistyczne komisje afiliowane przy ICHS.

Planowana jest sesja posterowa dla studentów studiów II i III stopnia. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodą ICHS-Shandong University Young Historian Award ustanowioną na XXII Międzynarodowym Kongresie w Jinanin w 2015 r.

Podczas Kongresu w Poznaniu po raz pierwszy odbędzie się tak zwane Research Forum. Jest to nowa inicjatywa Zarządu ICHS. Głównym celem Forum jest umożliwienie instytucjom badawczym przedstawienia uznanym uczonym i początkującym badaczom realizowanych lub planowanych projektów.

W ramach wydarzenia po raz trzeci zostanie przyznana International ICHS History Prize. Otrzymuje ją historyk, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom lub osiągnięciom dydaktycznym i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyć będą również Międzynarodowe Targi Książki Historycznej.

Wszystkie obiekty kongresowe znajdują się w centrum miasta. Centrum Kongresowe, w tym punkty rejestracyjne i informacyjne, będzie znajdować się w Centrum Kultury Zamek. Ceremonia Otwarcia odbędzie się w największej sali w Poznaniu, tj. w Sali Ziemi, zlokalizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Inne sesje kongresowe odbędą się głównie w okazałych salach poznańskiego Uniwersytetu.

W Kongresie mogą brać udział pracownicy naukowi uniwersytetów i innych instytucji naukowych, studenci (studiów I, II i III stopnia), nauczyciele i inne osoby zawodowo związane z tematyką Kongresu.

Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się na stronie internetowej XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim najtrudniej dostać się na psychologię

Na Uniwersytecie Jagiellońskim najtrudniej dostać się na psychologię

Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił wyniki pierwszej tury naboru kandydatów, który prowadzony był na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Z udostępnionych danych odczytać można nazwy kierunków, które przyciągnęły największą liczbę kandydatów na studentów, a także liczbę osób ubiegających się o miejsce na poszczególnych kierunkach.

Uniwersytet Jagielloński w roku akademickim 2022/2023 jest gotowy przyjąć 9850 studentów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. W pierwszej turze naboru aplikacje złożyło 33 427 kandydatów, co stanowi wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego – 33 562. Dzisiaj można już wskazać kierunki, które cieszą się wśród kandydatów największym zainteresowaniem w tegorocznym naborze.

Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię wykładaną na Wydziale Filozoficznym – 2475 osób. Od lat niezmiernie popularnym kierunkiem pozostaje także prawo, na które w tym roku aplikacje złożyło 1837 kandydatów. Z kolei psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji studiować chce 1589 osób. Filologię angielską wybrało 1167 kandydatów, a kierunek lekarski – 1082.

Studia, które przyciągają największą liczbę osób, nie zawsze pokrywają się z listą kierunków, na których o jedno miejsce ubiegało się najwięcej kandydatów. W obecnym naborze najtrudniejsze zadanie będą miały przed sobą osoby, które zainteresowane były studiowaniem psychologii, gdzie na jedno miejsce walczyło 20,63 kandydatów. Niewiele łatwiej będą mieli starający się o przyjęcie na ekonomię – 16, japonistykę – 15,57, kierunek lekarsko-dentystyczny – 11,85 oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia – 11,8.

– Tegoroczne wyniki rekrutacji pokazują ciągły trend, że nasz uniwersytet cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Świadczy o tym liczba kandydatów bardzo zbliżona do minionego roku. Ciekawostką w obecnym naborze jest pojawienie się na pierwszym miejscu pod względem liczby kandydatów oraz kandydatów na jedno miejsce psychologii prowadzonej na Wydziale Filozoficznym. Studia te od lat znajdują się w czołówce, jednak w tym roku wyprzedziły notujące największe zainteresowanie w ostatnich latach prawo o ponad 500 kandydatów – mówi Kamil Gajęcki, kierownik Działu Rekrutacji na Studia UJ.

Kolejna rejestracja dla jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia, dla których ustalony górny limit przyjęć nie zostanie wypełniony w naborze podstawowym, zostanie uruchamiana wkrótce i potrwa do 11 września.

/uj.edu.pl/