Zaznacz stronę
Kamień węgielny pod budowę Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wmurowany

Kamień węgielny pod budowę Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wmurowany

16.09.2022 w stolicy Litwy został wmurowany akt erekcyjny pod budowę siedziby dla wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. W uroczystości oprócz władz uczelni wzięli udział m.in. przedstawiciele polskiego i litewskiego resortu edukacji i nauki. – Jestem przekonany, że jest to bardzo znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Uroczystość została zorganizowana na placu przy ul. Aguonų (Makowej) 22 w centrum Wilna, na którym powstanie siedziba Filii Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Będzie to czterokondygnacyjny gmach z podziemnym parkingiem, o powierzchni (netto) nieco ponad 3,1 tys. m kw. Wmurowany w piątek akt erekcyjny został sporządzony w dwóch językach: polskim i litewskim.

– Jestem szczęśliwy, że po tylu latach wreszcie ruszyła budowa – mówił, w trakcie uroczystości dyrektor Filii w Wilnie dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB.

Uczelnię reprezentowali również m.in. prof. Izabela Święcicka – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB – prorektor ds. rozwoju, kanclerz UwB Tomasz Zalewski.

W uroczystości wzięli także udział: Przemysław Czarnek – minister edukacji i nauki, Gintautas Jakštas – wiceminister edukacji nauki i sportu Republiki Litewskiej, Irmina Szmalec – konsul RP, Wojciech Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Sejmu Republiki Litewskiej, fundacji i stowarzyszeń zrzeszających Polaków, władz samorządowych Wilna i rejonu wileńskiego. Nie zabrakło również studentów i pracowników Wydziału  Ekonomczno-Informatycznego.

– O budowie siedziby Filii Uniwersytetu w Białymstoku rozmawialiśmy od jakiegoś czasu. Różne problemy i przeszkody powodowały, że ta inwestycja lekko się oddalała, ale oto mamy wmurowanie aktu erekcyjnego. Plac budowy daje wielką nadzieję, że za chwilę powstanie tutaj piękny budynek – mówił minister Przemysław Czarnek.

Przypomniał, że inwestycja będzie kosztować ok. 35 mln zł z czego blisko 30 mln zł to dotacja z budżetu MEiN.  

– Uniwersytet w Białymstoku, jako jedyny uniwersytet w Polsce, ma swoją filię poza granicami kraju i to tutaj w Wilnie, co ma szczególne znaczenie dla Polaków na Litwie. Po to przede wszystkim budujemy tę siedzibę Filii, żeby kształciła – również w zakresie pedagogiki – młodych Polaków na Litwie – podkreślał minister edukacji i nauki.   

W trakcie przemówienia gratulował władzom UwB i dziękował za współpracę litewskiemu resortowi edukacji. – Jestem przekonany, że jest to bardzo znaczące wydarzenie w relacjach polsko-litewskich na płaszczyźnie edukacji i nauki – mówił Przemysław Czarnek.

– Litwa i Polska współpracują w wielu dziedzinach, a jedną z nich jest kształcenie wyższe. Edukacja jest najwyższym priorytetem rządu litewskiego. Dlatego cieszymy się, że Uniwersytet w Białymstoku inwestuje w edukację i inwestuje w edukację na Litwie – podkreślał z kolei wiceminister Gintautas Jakštas.

O ważnej współpracy pomiędzy Polską i Litwą mówiła też prorektor UwB prof. Izabela Święcicka.

– Wydział Ekonomiczno-Informatyczny z siedzibą w Wilnie, został powołany w 2007 roku i jest bardzo dobrym przykładem wspaniałej współpracy pomiędzy rządem Litwy i rządem Polski. Od samego początku nasi studenci pracują w bardzo dobrej atmosferze, są otoczeni ogromną życzliwością naukowców, wykładowców, mogą realizować swoje marzenia naukowe. Są to także studenci bardzo mocno zakorzenieni w Litwie i bardzo często chcą swoją przyszłość wiązać z Wilnem – podkreślała prof. Izabela Święcicka.

Przypomniała, że w ciągu 15 lat działania Filii, mury uczelni opuściło ponad 800 absolwentów, którzy są świetnie przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy. Stanowią filar współpracy pomiędzy Litwą i Polską.

– Dziś jest szczególny dzień dla Filii i całej społeczności Uniwersytetu w Białymstoku. Oficjalnie rozpoczynamy budowę nowej siedziby.To będzie piękny, funkcjonalny budynek z innowacyjnymi rozwiązaniami. Jestem przekonana, że budowa tej siedziby da podstawy do rozszerzenia oferty programowej, oferty kształcenia, poprawi warunki pracy pracowników Filii, jak również zapewni jeszcze lepsze warunki studiowania – mówiła prorektor UwB.

Prace budowlane mają zakończyć się w II połowie 2024 roku.

Działka, na której powstanie siedziba Filii, należy do UwB od 2008 roku. Przekazała ją organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Do tej pory była użytkowana w formie dzierżawy wieczystej. W lipcu 2022 r. uczelnia odkupiła potrzebny do celów inwestycji teren (blisko 1400 m. kw.) od skarbu państwa. Budynek, który do tej pory znajdował się na posesji przy ul. Aguonų 22, nie nadawał się jednak do użytku, dlatego władze Uniwersytetu w Białymstoku zdecydowały o budowie w tym miejscu nowego obiektu, dostosowanego do potrzeb kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Przetarg na realizację inwestycji został rozstrzygnięty we wrześniu 2021 roku.

Szacowany koszt inwestycji to blisko 9 mln euro.

Działający od października 2007 roku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie był pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię. Była to również pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Wydział cały czas się rozwija. Przez pierwsze lata działalności kształcił na dwóch kierunkach licencjackich: ekonomii i informatyce, od roku 2014/2015 wzbogacił ofertę o ekonomiczne studia II stopnia. Kolejnym krokiem w rozwoju jednostki było uruchomienie trzeciego kierunku na studiach pierwszego stopnia – europeistyki (od roku 2016/2016). Studia prowadzone są w języku polskim, a większość studentów to obywatele Litwy o polskich korzeniach. W sumie do tej pory mury Filii opuściło już ponad 840 absolwentów.

W tym roku wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku świętuje piętnastolecie działalności. Z tej okazji w dniach 19-20 września 2022 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się jubileuszowa konferencja, podczas której zaplanowana jest m.in. prezentacja dokonań i osiągnięć jednostki, a także dyskusja o jej roli w kształceniu polskiej młodzieży na Litwie. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Filii.

/uwb.edu.pl/

Uczeni z UJ członkami zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”

Uczeni z UJ członkami zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki”

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki”. W gronie nowo mianowanych znaleźli się m.in. pracownicy naukowi Wydziału Biologii UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.


Do zadań zespołu będzie należała ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu „Perły nauki”. Członkowie zespołu będą sporządzali i przedstawiali ministrowi edukacji i nauki opinie umotywowanych zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru do programu. Będą także oceniać raporty roczne i końcowe z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz opiniować wnioski o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu.

W skład zespołu zostali powołani m.in. prof. Elżbieta Pyza (Wydział Biologii UJ), dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ) oraz prof. Franciszek Krok (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ). Obowiązki przewodniczącego będzie pełnić dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Przedmiotem programu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu 3. albo 4. roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Do udziału w programie są uprawnione uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uniwersytet Gdański w pierwszej dziesiątce na świecie pod względem równouprawnienia

Uniwersytet Gdański w pierwszej dziesiątce na świecie pod względem równouprawnienia

Według międzynarodowej klasyfikacji Leiden Ranking Uniwersytet Gdański jest 10. uczelnią z najwyższym wskaźnikiem PA(F|FM). Oznacza to, że na UG stosunek liczby autorek w publikacjach naukowych do liczby wszystkich autorów i autorek jest bardzo wysoki – wynosi 53,2%.

Leiden Ranking analizuje ponad 1300 ośrodków badawczych z całego świata pod względem nauki, współpracy, publikacji ogólnodostępnych oraz równouprawnienia. Wśród uczelni zawartych w rankingu jest m.in. Uniwersytet w Harvardzie, Uniwersytet w Toronto, czy Uniwersytet w Oksfordzie. 

W klasyfikacji dotyczącej równouprawnienia w latach 2017-2020 Uniwersytet Gdański nie jest jedyną wysoko uplasowaną, polską uczelnią. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zajął pierwsze miejsce w rankingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – trzecie, a Uniwersytet Medyczny w Lublinie – czwarte. Piąta pozycja należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto dodać, że na jedenastym miejscu w rankingu znajduje się nowy członek sojuszu SEA-EU – portugalski Uniwersytet w Algarve. 

/ug.edu.pl/

UwB: Szkoły Doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku rozpoczęły rekrutację. Mogą przyjąć 50 osób

UwB: Szkoły Doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku rozpoczęły rekrutację. Mogą przyjąć 50 osób

11 dyscyplin z nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych – to oferta szkół doktorskich UwB na rok 2022/2023. Przyjętych może zostać w sumie 50 osób. Zainteresowani już mogą zgłaszać się do dwóch Szkół Doktorskich: Nauk Humanistycznych oraz Nauk Społecznych. Z kolei Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych rozpocznie rekrutację 16 sierpnia.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oferuje ekonomię i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz pedagogikę. W Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych można wybrać nauki biologiczne, chemiczne oraz oferowany program w języku angielskim physical sciences. W ofercie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych znajdują się: filozofia, historia, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo.

Dwie szkoły (SDNS i SDNH) rozpoczęły już rekrutację, która będzie prowadzona dwuetapowo w drodze konkursu. Do 29 lipca kandydaci muszą zarejestrować się w systemie IRK oraz dostarczyć niezbędne dokumenty do sekretariatu wybranej szkoły doktorskiej.

W SDNŚiP rejestracja w IRK rozpocznie się 16 sierpnia i potrwa do 30 sierpnia.

2 września kandydaci dowiedzą się, ile punktów uzyskali w I etapie postępowania konkursowego. Od 5 do 9 września będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne. 12 września zostaną ogłoszone listy rankingowe. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą rekrutację, do 30 września znajdą się na liście doktorantów.

W każdej szkole i w każdej dyscyplinie obowiązuje limit miejsc. Nauki prawne to 10 osób. Ekonomia i finanse, nauki biologiczne i chemiczne: 5 osób. Limit 4 osób obowiązuje na literaturoznawstwie, językoznawstwie, historii, pedagogice, physical sciences. Nauki socjologiczne mają 3 miejsca, zaś filozofia – 2 miejsca.

Studia w szkole doktorskiej trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Szczegóły rekrutacji do szkół doktorskich znajdują się na stronie: uwb.edu.pl/kandydat  lub na stronach szkół doktorskich.

EuroScience Open Forum 2022 Regional Site – konferencja w Katowicach

EuroScience Open Forum 2022 Regional Site – konferencja w Katowicach

W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2022, którym jest holenderska Lejda, od 13 do 16 lipca 2022 roku w Lejdzie odbywać się będzie konferencja naukowa Euro Science Open Forum (ESOF) 2022. Jednocześnie w Katowicach – mieście przygotowującym się do przyjęcia tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 – 15 lipca 2022 roku zaplanowano konferencję towarzyszącą ESOF 2022 Regional Site. Spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Na wydarzenie obowiązuje bezpłatna rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego, gdzie osoby zainteresowane udziałem będą mogły wybrać panele tematyczne. W razie pytań można kontaktować się pod adresem: esof@us.edu.pl.

Motywami przewodnimi konferencji w Katowicach będą:

 • przekraczanie granic,
 • nauka zaangażowana,
 • odporne społeczeństwa.

Wśród zagadnień, jakie zostaną podjęte, są m.in.:

 • Jak będzie prowadzona nauka w przyszłości i w jaki sposób nauka może poprawić swoją funkcjonalność jako podmiot transformacji, który prowadzi do zmiany społeczeństwa?
 • W jaki sposób nauka może być w pełni otwarta i wykraczać poza granice krajów, dyscyplin naukowych i społeczeństw?
 • Jakie są przyszłe zachowania, wartości, oczekiwania, postawy i normy społeczności badawczej?
 • W jaki sposób można zmienić struktury instytucjonalne, aby wspierać i rozwijać różnorodność, równowagę i integrację?
 • Jaki będzie wpływ sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na społeczność naukową oraz praktyki naukowe?
 • Nauka wobec wojny i jej skutków

Tematy sesji obejmą takie dziedziny, jak:

 • zrównoważone środowisko,
 • tożsamość kulturowa i transformacje społeczne,
 • przestrzeń dla nauki,
 • zdrowe społeczeństwo,
 • wolność i odpowiedzialność nauki w stosunku do społeczeństwa,
 • edukacja gospodarcza w oparciu o działania,
 • zejście z utartej ścieżki: nowe drogi kariery akademickiej.

Program konferencji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach obejmuje trzynaście 75-minutowych sesji stacjonarnych, z czego cztery transmitowane będą online do Lejdy. Udział w sesjach wezmą specjaliści z uczelni tworzących katowickie konsorcjum Europejskiego Miasta Nauki 2024, a także zaproszeni przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, eksperci reprezentujący biznes, instytucje kulturalne i media. Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej z tytułem Europejskiego Miasta Nauki. Uwieńczone sukcesem starania są efektem wspólnego wysiłku Miasta Katowice oraz środowiska akademickiego.

Stolica Górnego Śląska przez lata kojarzona głównie z kopalniami i hutami, dziś przechodzi transformację, a jej nowym przemysłem jest nauka. Katowice są obecnie prężnym ośrodkiem akademickim i miejscem rozwijania nowoczesnych technologii i upowszechniania badań. Rozwijają się tu nauki chemiczne, biologiczne, medycyna, technika, nauki społeczne, humanistyka, edukacja i sztuka. Organizowany jest tu Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w Europie i na świecie.

Organizatorem konferencji jest konsorcjum uczelni „Katowice – Miasto Nauki” wraz z EuroScience oraz Miastem Katowice. W skład konsorcjum uczelni wchodzą: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

EuroScience Open Forum jest ogólnoeuropejskim hybrydowym wydarzeniem podejmującym dialog na temat nauki, technologii, polityki i społeczeństwa. To platforma wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, innowacji i technologicznego rozwoju. Marka ESOF przyciąga do miast pełniących rolę gospodarzy naukowców, polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów z całego świata. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki umożliwia zwiększenie zaangażowania mieszkańców regionu i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych, wzmacnia również możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę, zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej oraz pozwala na zwiększenie oddziaływania lokalnych uczelni na wszystkie sfery życia i zwiększa ich rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.

[us.edu.pl]

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych razem z Uniwersytetem Wrocławskim

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych razem z Uniwersytetem Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski zawiera porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. Gen. Władysława Sikorskiego. Z porozumienia skorzystają wojskowi: na pracy badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też studenci wrocławskiej uczelni np. odbywając praktyki i staże w Centrum Doktryn i Szkolenia.

Jak zgodnie stwierdzili dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz w podpisanym porozumieniu zarówno uczelnia jak i wojskowi rozumieją jak ważne jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zwłaszcza wobec sytuacji na Ukrainie.

– Siły zbrojne potrzebują wsparcia nauki, ale też spojrzenia z zewnątrz, wyjścia poza taką „bańkę militarną” w której my wojskowi funkcjonujemy. Z jednej strony chcemy zrozumieć jak wojsko i wojskowi są postrzegani na zewnątrz, z drugiej to spojrzenie z zewnątrz, wsparcie nauki dla nas da nam szanse lepszej obecności w świecie cywili – wyjaśniał płk Lis.

To nie pierwsza taka współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach wrocławska uczelnia rozpoczęła i z sukcesem prowadzi współpracę np. z wrocławskim ZOO, miejskim przewoźnikiem MPK, czy też na polu naukowo-badawczym z Łukasiewicz Centrum, czy w ramach współpracy międzynarodowej z niemieckim Casus Zentrum.

– Bardzo się cieszę, że takie porozumienie zostało zawarte – to się doskonale wpisuje w tę trzecią misję uniwersytetu, gdzie oprócz badań i kształcenia studentów mamy też oddziaływać na społeczeństwo i otoczenie lokalne. I tutaj współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest właśnie wypełnieniem tej trzeciej misji.

W praktyce ta współpraca już istnieje. Studenci innych uniwersytetów polskich, z którymi Centrum podpisało podobne porozumienie, odbywają staże i praktyki w wojskowym centrum.

– Ale nie trzeba jechać do Warszawy, by z Centrum współpracować – dodaje dr Paweł Wróblewski z Wydziału Nauk Społecznych, który będzie jednym z prowadzących w praktyce projekt tej współpracy.

– Już w 2019 roku nasi studenci w czasie warsztatów sprawdzali i wskazywali jak zmniejszać dystans między wojskiem a społeczeństwem. Mamy na Uniwersytecie Wrocławskim np. taką specjalizację „studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym”, i w ramach tej specjalizacji badamy ze studentami jak deeskalować konflikty. To jest realna wiedza, która może pomóc wojsku w czasie np. pobytu na misjach wojskowych.

Uniwersytet Wrocławski i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych ustaliły, że będą wymieniać doświadczenia w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, między innymi w drodze udostępniania materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymiany informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych w uzgodnionych tematach. Chcą prowadzić wspólne projekty badawcze, organizować krótkoterminowe kursy specjalistyczne na zasadach określonych w odrębnych umowach szczegółowych, czy realizować nieodpłatne praktyki i staże studenckie.

Płk dr Andrzej Lis podarował też Uniwersytetowi Wrocławskiemu ryngraf Centrum.

– To na dobry początek naszej współpracy. Z pewnością będzie ona trwała przez najbliższe lata – podsumował spotkanie płk. Lis. [uni.wroc.pl]