WUM: Rozpoczął się projekt rewitalizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

WUM: Rozpoczął się projekt rewitalizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

22 kwietnia odbyło się posiedzenie specjalnie powołanego Komitetu Sterującego, który nadzoruje wdrażanie największego i najważniejszego dla WUM projektu, jakim jest rewitalizacja Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Komitet Sterujący podejmuje kluczowe decyzje, odpowiada także za uzyskanie oczekiwanych rezultatów projektu. Na jego czele stoi rektor Zbigniew Gaciong, w skład wchodzą m.in. Wojciech Lisik, prorektor ds. klinicznych i inwestycji oraz Anna, Łukasik, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Na posiedzeniu omówiono postęp działań związanych z projektem rewitalizacyjnym, zaakceptowano stan ich zaawansowania oraz rozpoczęto prace nad szczegółami koncepcji Centrum Transplantacyjnego.

W lutym br. Ministerstwo Zdrowia i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM podpisały umowę na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”. Umowa obejmuje lata 2022-2026, jej wartość wynosi 547 809 930 zł, z czego środki z MZ – 529 881 000 zł, a wkład własny WUM – 17 928 930 zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury.

[źródło: wum.edu.pl]

UMK: Rozpoczęto budowę Centrum Nauk Technicznych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK: Rozpoczęto budowę Centrum Nauk Technicznych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wmurowaniem aktu erekcyjnego oficjalnie rozpoczęła się budowa Centrum Nauk Technicznych UMK. Znajdą się w nim m.in. pracownie dydaktyczne i laboratoria przeznaczone do badań i kształcenia w zakresie robotyki, sterowania maszyn, systemów wizyjnych, automatyki i informatyki stosowanej.

Uroczystość inaugurująca realizację kolejnej uniwersyteckiej inwestycji odbyła się 12 kwietnia 2022 r. Akt erekcyjny podpisali rektor prof. Andrzej Sokala, prezes Bud-Eko Renata Szymańska i dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Winicjusz Drozdowski. W tubie poza aktem umieszczono aktualne wydanie Nowości i Gazety Wyborczej, pierwsze strony artykułów pracowników Instytutu Nauk Technicznych opublikowane w prestiżowych czasopismach wydawnictwa IEEE, robota autonomicznego kategorii nanosumo, napis „CNT” wykonany przy użyciu drukarki 3D i napis „UMK” wykonany przy użyciu frezarki sterowanej numerycznie. Tuba została wmurowana w południowej ścianie fundamentowej głównego budynku Centrum.

Centrum Nauk Technicznych mieścić się będzie przy ul. Wileńskiej 1 w Toruniu. Zlokalizowane będzie w dwóch budynkach o łącznej powierzchni prawie 2 tysięcy m2, w których znajdą się pracownie dydaktyczne i laboratoria przeznaczone do badań i kształcenia w zakresie robotyki, sterowania maszyn, systemów wizyjnych, automatyki i informatyki stosowanej, a także sale seminaryjne i pokoje pracowników.

– Historia nauk technicznych na naszej uczelni sięga 1989 roku, kiedy to na ówczesnym Wydziale Fizyki i Astronomii postanowiliśmy utworzyć specjalność na kierunku fizyka – fizyczne podstawy mikroelektroniki – przypomniał podczas uroczystości prorektor prof. Włodzimierz Jaskólski, były dziekan Wydziału. – To z niej wyewoluowały nasze cenione w Polsce kierunki techniczne – fizyka techniczna, automatyka i robotyka oraz informatyka stosowana.

– Centrum jest odpowiedzią na trwającą rewolucję przemysłową i zapotrzebowania regionu – powiedział dyrektor Instytutu Nauk Technicznych UMK prof. Tomasz Tarczewski. – Będziemy prowadzić badania w zakresie napędów elektrycznych i nowoczesnych przekształtników energoelektronicznych, będziemy także otwarci na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie robotyki mobilnej, manipulatorów przemysłowych i systemów wizyjnych. W Centrum znajdzie się innowacyjne laboratorium okulograficzne, w którym będziemy kojarzyć informatykę stosowaną z potrzebami medycznymi. Będziemy mieli także laboratorium z nowoczesnym symulatorem wirtualnej rzeczywistości, który będziemy wykorzystywać do rozwijania technologii opartych na sztucznych sieciach neuronowych.

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm RP Iwona Michałek, prezydent Torunia Michał Zaleski, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Łukasz Skowroński, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. Lech Grzesiak, przewodnicząca Rady Uniwersytetu Justyna Morzy, były rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, władze rektorskie, kanclerskie i dziekańskie, przedstawiciele Wydziałów i działów administracyjnych uczelni, a także prezes firmy Bud-Eko – wykonawcy budowy – Renata Szymańska.

– Tej inwestycji nie byłoby bez konsekwentnych dążeń władz dziekańskich i pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, bez decyzji byłego rektora prof. Andrzeja Tretyna, wreszcie bez wsparcia instytucji i osób – przyjaciół naszego Uniwersytetu – w tym poseł Iwony Michałek – dziękował podczas uroczystości rektor prof. Andrzej Sokala.

Inwestycja jest finansowana przez UMK i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Planowany koszt całkowity to 22 mln zł. Prace budowlane powinny zakończyć się jesienią tego roku.

[źródło: portal.umk.pl]

UJ: Na drodze do stworzenia baterii neutralnych klimatycznie

UJ: Na drodze do stworzenia baterii neutralnych klimatycznie

12 kwietnia pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego a spółką NorCelLi z Norwegii zostało podpisane memorandum o współpracy. Ma to związek z kolejnym krokiem w kierunku komercjalizacji pakietu opracowanych na UJ wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Dokument zobowiązał strony do wspólnych działań na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery).

Baterie neutralne klimatycznie mają powstać z wykorzystaniem surowców odnawialnych i jednoczesnej redukcji śladu węglowego.W porozumieniu ujęto także komercjalizację i popularyzacjęrezultatów prowadzonych badań na terenie Europy. Firma NorCelLi będzie odpowiadać głównie za finansowanie projektu, pozyskiwanie klientów oraz za promocję działalności UJ w Norwegii. Uniwersytet Jagielloński zapewni zaplecze naukowe i dydaktyczne pełniąc rolę ośrodka badawczo-rozwojowego. Z ramienia Wydziału Chemii osobą odpowiedzialną za realizację współpracy został dr hab. Marcin Molenda, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca z norweskimi partnerami ma doprowadzić do wybudowania pilotażowej instalacji przedwdrożeniowej produkującej ogniwa litowo-jonowe (lub litowo-metalowe) oraz uruchomienia produkcji zrównoważonych akumulatorów opartych na technologiach opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważnym aspektem, jest także kształcenie wykwalifikowanej kadry, która znajdzie zatrudnienie w fabrykach produkujących akumulatory i w magazynach energii. Jak podkreśla prof. Molenda, brakuje specjalistów, a zapotrzebowanie rynku ogniw jest ogromne. W Polsce dostawcami technologii związanych z systemami magazynowania energii są wyłącznie firmy chińskie. Przy założeniu, że zapewnione zostanie właściwe finansowanie, proces doprowadzenia wynalazków z UJ do etapu pilotażowego potrwa około 2 lat.

Uniwersytet Jagielloński będzie w ramach polsko-norweskiej współpracy pełnił podwójną rolę lidera, zarówno w zakresie badań, jak i rozwoju technologii oraz kształcenia fachowców. Pozycję lidera zapewnia uczelni ponad 20-letnie doświadczenie badawcze w zakresie technologii akumulatorów litowo-jonowych i rozwiązań pokrewnych, doświadczenie w opracowywaniu zrównoważonych technologii materiałowych i procesów tzw. zielonej chemii, posiadanie odpowiedniej infrastruktury – laboratoriów elektrochemicznych i materiałowych. Przypomnieć tutaj także należy, że od 3 lat na Wydziale Chemii UJ funkcjonuje kierunek studiów o nazwie chemia zrównoważonego rozwoju. Wynalazki z UJ, które w większości są już chronione patentami na arenie międzynarodowej, pozwolą na opracowanie baterii neutralnej klimatycznie, która w minimalnym stopniu obciąża środowisko.

Założenia technologiczne opracowywanej baterii opierają się na użyciu technologii bezkobaltowych, surowców odnawialnych, rezygnację z paliw kopalnych oraz minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami. Celem jest także wydłużenie czasu życia produktu i obniżenie śladu węglowego oraz zaprojektowanie inteligentnego recyklingu (Recycle to Product).

Na bazie wynalazków z UJ tworzone są rozwiązania dotyczące szerokiej grupy materiałów, z których można zbudować ogniwo. Kolejnym krokiem jest ustalenie jednego optymalnego zestawu komponentów. Stąd potrzeba kosztownych badań przemysłowych, które nie mogą być przeprowadzone na uczelni i, co za tym idzie, konieczność znalezienia partnera, który sfinansuje ten proces w zamian za udzielenie licencji. Spółka NorCelLi jest „spółką córką” start-upu z Uniwersytetu Jagiellońskiego – MarCelLi Adv Tech.

[źródło: uj.edu.pl]

UG: Światowy Dzień Kwantów w Uniwersytecie Gdańskim

UG: Światowy Dzień Kwantów w Uniwersytecie Gdańskim

Co to jest stała Plancka i w jaki sposób wpływa na nasze życie? – to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi będzie można odnaleźć 14 kwietnia br. podczas Światowego Dnia Kwantów w Uniwersytecie Gdańskim i gdyńskim Centrum Nauki Experyment.

Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 w gdyńskim Centrum Nauki Experyment warsztatami „W świecie kwantów”, które poprowadzą m.in. członkowie Koła Naukowego Fizyków WMFiI UG. O godz. 12.00 zapraszamy do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego na wykład dr. hab. Marcina Pawłowskiego „Kwantowe Szyfry” oraz na prezentacje instalacji artystycznej „Podróże Światła” dr Karoliny Wojnowskiej-Paterek i dr hab. Tomasza Paterka, prof. UG.

Światowy Dzień Kwantów jest inicjatywą specjalizujących się w badaniach kwantowych naukowców z ponad 65 krajów. Spis wydarzeń i genezę obchodów można znaleźć na stronie: https://worldquantumday.org/

Organizatorzy wydarzenia opublikowali film, na którym przedstawiciele uniwersytetów z całego świata, m.in. z Portugalii, Rumunii, Singapuru, Sudanu, a nawet Zambii, zapraszają do udziału w obchodach. W wideoklipie można zobaczyć m.in. prof. dr hab. Wiesława Laskowskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych oraz dr hab. Łukasza Rudnickiego, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Dlaczego na datę obchodów święta wybrano 14 kwietnia? Jest to nawiązanie do liczby 4.14, czyli zaokrąglonych pierwszych cyfr stałej Plancka: 4.135667696×10^-15 eV.s, która jest fundamentalną stałą rządzącą fizyką kwantową. Dlaczego stała Plancka jest tak ważna? Wiesz, że jest ona używana do definiowania kilograma? W jaki sposób stała Plancka wpływa na nasze życie? To tylko niektóre z pytań, które będą poruszane podczas zajęć w ramach Światowego Dnia Kwantów.

W tym międzynarodowym wydarzeniu będą brać udział naukowcy z naszej uczelni. O godz. 12.00 w Bibliotece Głównej UG odbędzie się wykład popularnonaukowy pt. „Kwantowe Szyfry” organizowany przez Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej, który wygłosi dr hab. Marcin Pawłowski z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Po wykładzie zaprezentowana zostanie instalacja artystyczna „Podróże Światła” autorstwa dr Karoliny Wojnowskiej-Paterek i dra hab. Tomasza Paterka, prof. UG. Instalacja poprzez sztukę przybliży idee fizyki kwantowej.

Jednak atrakcje Światowego Dnia Kwantów nie są ograniczone wyłącznie do terenów Uniwersytetu Gdańskiego. O godz. 10.00 w Centrum Naukowym Experyment członkowie Koła Naukowego Fizyków WMFiI UG będą opowiadać o kwantach i zjawiskach kwantowych. W ramach warsztatów “W świecie kwantów” pokażą także doświadczenia wskazujące na kwantowe właściwości natury. O 12:00 w CNE podczas pokazu naukowego usłyszymy odpowiedź na kluczowe pytanie „Czym zajmuje się fizyka kwantowa?”.

Więcej informacji na temat atrakcji Centrum Naukowego Experyment znajdziecie tutaj.

Obchody Światowego Dnia Kwantu są tylko jedną z wielu inicjatyw UG w tej dziedzinie nauki.

Dzięki inicjatywie Uniwersytetu Gdańskiego powołane zostało Krajowe Centrum Informacji Kwantowej. Jest to jednostka badawcza zrzeszającą dziewięć polskich instytucji – Uniwersytet Wrocławski, Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagieloński, Politechnikę Gdańską, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz oczywiście Uniwersytet Gdański.

W 2018 r. na UG uruchomiono także Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies – ICTQT). Jego zadaniem jest prowadzenie badań m.in. na temat komputerów, sieci oraz symulacji kwantowych. Strategicznym partnerem naszej jednostki jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie.

Pierwszego kwietnia b.r. odbyło się oficjalne otwarcie Fundacji Quantum Cybersecurity Hub Europe, instytucji blisko związanej z UG. Jej prezes, Sebastian Zimnol powiedział wtedy: – Kwant to przyszłość, a przyszłość zaczyna się dzisiaj.

[źródło: ug.edu.pl]

WUM: Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na liście Forbes „25 under 25”

WUM: Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na liście Forbes „25 under 25”

Tomasz Grzywa i Michał Kuryłek znaleźli się wśród 25 finalistów prestiżowego konkursu Forbes „25 under 25”. To zestawienie najzdolniejszych Polaków, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat.


Konkurs odbywał się już po raz czwarty. Organizatorem był magazyn Forbes i warszawskie biuro McKinsey & Company. Kandydaci rywalizowali w pięciu kategoriach: Biznes, Działalność społeczna, Nauka, Nowe technologie, Zrównoważony rozwój i klimat. Przedstawiali swoje dokonania i uzasadniali motywacje. Następnie odpowiadali na pytania kilkudziesięcioosobowego jury. W skład kapituły weszli przedstawiciele świata biznesu, nauki i nowych technologii. W tym roku w jury zasiadali m.in. Paweł Borys (Polski Fundusz Rozwoju), Rafał Brzoska (InPost), Tomasz Czechowicz (MCI), Adam Góral (Asseco), Sebastian Kulczyk (Kulczyk Investments) czy Ewa Szmidt-Belcarz (Empik).

Właśnie ogłoszono listę 25 finalistów konkursu.

W finałowej piątce w kategorii Nauka znalazł się Tomasz Grzywa, student V roku kierunku lekarskiego na WUM. Już na czwartym roku rozpoczął studia doktoranckie. Obecnie zakończył kształcenie w Szkole Doktorskiej, a w styczniu br. złożył rozprawę doktorską na stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracuje w Zakładzie Immunologii prof. Jakuba Gołąba oraz Laboratorium Medycyny Doświadczalnej prof. Dominiki Nowis. Jest przewodniczącym SKN przy Zakładzie Immunologii oraz SKN Medycyny Doświadczalnej przy Zakładzie Metodologii Badań prof. Pawła Włodarskiego.
– Moją pasją jest immunologia. W badaniach szukam odpowiedzi na pytania, dlaczego w niektórych warunkach układ odpornościowy nie działa w wystarczającym stopniu, a w innych jest ponadaktywny – mówi Tomasz Grzywa.
Oprócz tego, że sam prowadzi działalność badawczą, chętnie też dzieli się wiedzą. Prowadzi zajęcia dla studentów i pomaga licealistom stawiać pierwsze kroki w karierze naukowej.

Drugim studentem wydziału lekarskiego, który znalazł się na liście „25 under 25” jest Michał Kuryłek. Jego kategoria konkursowa to Działalność społeczna. Studiuje na trzecim roku. Otrzymał stypendium rektora, przez 2 lata pracował na stanowisku koordynatora badań klinicznych oraz działał w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
– Jestem twórcą @Wyciskarka Potencjału – czyli największej w Polsce kampanii w mediach społecznościowych promującej możliwości rozwoju dla ambitnych młodych osób. Mamy zasięgi na poziomie 8 mln osób miesięcznie i ponad 200 ambasadorów w szkołach i na uniwersytetach – mówi Michał Kuryłek. Wyciskarka przybliża młodzieży temat stypendiów, wolontariatów, staży i wymian zagranicznych. Projekt wzbudził zainteresowanie wielu firm i instytucji publicznych (w tym Ministerstwa Edukacji i Nauki), a także licznych fundacji.

[źródło: wum.edu.pl]

UW: Premier Mołdawii w Uniwersytecie Warszawskim

UW: Premier Mołdawii w Uniwersytecie Warszawskim

8 kwietnia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się spotkanie z Natalią Gavrilițą, premier Republiki Mołdawii, która wygłosiła wykład pt. „Europejska perspektywa Republiki Mołdawii”.


Natalia Gavrilița jest mołdawską ekonomistką i politykiem. Od sierpnia 2021 roku pełni funkcję premiera Mołdawii. Jest trzecią kobietą piastującą ten urząd. Wcześniej, od czerwca do listopada 2019 roku, pełniła funkcję ministra finansów w gabinecie Mai Sandu.

Spotkanie premier Mołdawii Natalii Gavrility ze społecznością UW było jednym z punktów odbywającej się od 7 do 9 kwietnia wizyty dyplomatycznej w Warszawie.

Uroczystość w imieniu prof. Alojzego Z Nowaka, rektora UW, rozpoczął prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych. – To dla nas wielki zaszczyt i przyjemność powitać panią na Uniwersytecie Warszawskim. Ma pani bogate doświadczenie polityczne i ekonomiczne, dlatego cieszę się, że mamy okazję nie tylko spotkać się dziś, ale także wysłuchać pani wykładu. Nasza uczelnia współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Mołdawskim w zakresie wymiany akademickiej: studentów, doktorantów i kadry naukowej. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie rozwiniemy jeszcze bardziej naszą współpracę – mówił prof. Sambor Grucza.

W uroczystości udział wziął również dr hab. Arkady Rzegocki, szef Służby Zagranicznej, dyrektor Akademii Dyplomatycznej. – Mołdawia zawsze może liczyć na wsparcie ze strony polskiej. Jesteśmy solidarni z Mołdawią i każdym krajem, który odznacza się taką samą jak wy determinacją do stania się członkiem wspólnoty wolnych i demokratycznych państw. Jako dyrektor Akademii Dyplomatycznej chciałem oznajmić, że wspólnie z Studium Europy Wschodniej UW przygotowaliśmy specjalny program szkoleniowy dla mołdawskich dyplomatów – powiedział.

[źródło: uw.edu.pl]