UŁ: 40 milionów złotych dla UŁ na Centrum Jerzego Giedroycia

UŁ: 40 milionów złotych dla UŁ na Centrum Jerzego Giedroycia

Uniwersytet Łódzki otrzymał 40 milionów złotych w skarbowych papierach wartościowych na utworzenie w budynku przy ulicy Sienkiewicza 21 (tzw. „Motyl”) Centrum badawczego Jerzego Giedroycia i studiów nad współczesną historią Polski i Europy Wschodniej. Informację tę przekazał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Nowa przestrzeń w zrewitalizowanym zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 21 umożliwi m.in. popularyzację działań uniwersytetu w przestrzeni miejskiej, rozwinięcie programu działań kulturalnych UŁ, realizację interdyscyplinarnych przedsięwzięć łączących naukę, kulturę i sztukę oraz przywrócenie historycznie związanego z Łodzią budynku miastu i jego mieszkańcom. 

W budynku powstanie Centrum badawcze Jerzego Giedroycia UŁ. Będzie ono działać we współpracy z Instytutem Literackim Kultura (ILK), założonym i kierowanym do 2000 roku przez Jerzego Giedroycia. To kolejny etap rozwijania współpracy UŁ z ILK, która ułatwia naukowcom z UŁ prowadzenie badań. W 2022 roku Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska i prezes Instytutu Literackiego Kultura Anna Bernhardt podpisały list intencyjny w sprawie dalszego zacieśniania relacji między obiema instytucjami. Stworzenie przy ul. Sienkiewicza 21 Centrum badawczego Giedroycia stanie się kolejnym istotnym krokiem na wspólnej drodze UŁ i ILK. 

Budynek przy Sienkiewicza 21 ma być także nowoczesną, kreatywną przestrzenią Uniwersytetu Łódzkiego, która stanie się unikalnym miejscem dialogu nauki i sztuki. Posłuży ona m.in. do organizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć w tzw. obszarze art & science, a w szczególności: 

  • wystaw i programów im towarzyszących,  
  • spotkań artystów z badaczami,  
  • dyskusji,  
  • wykładów, 
  • konferencji,  
  • promocji wydawnictw, 
  • szeroko pojętej działalności edukacyjnej. 

Obiekt stanie się miejscem współpracy i sieciowania naukowców oraz badaczy różnych dyscyplin, twórców i kuratorów z Polski i zagranicy. Odpowiednio wykonana konserwacja i modernizacja pozwolą tak wykorzystać przeprojektowaną przestrzeń, aby w pełni służyła promocji działalności badawczo-naukowej z użyciem języka sztuki i poprzez działania kulturalne. Budynek będzie również wykorzystywany przez władze Uniwersytetu Łódzkiego, administrację centralną oraz jednostki międzywydziałowe do celów reprezentacyjnych.  

Dotacja pozwoli nam zainwestować nie tyle w budynek, co w stworzenie przestrzeni i kontekstu do spotkań z nauką, kulturą i sztuką. Uniwersytet Łódzki w strategii na lata 2021-30 zadeklarował, że chce odważnie sięgać po ważne – być uczelnią sprawczą, mającą realny wpływ na rzeczywistość i społeczeństwo. Oddając budynek przy ul. Sienkiewicza 21 w ręce społeczności akademickiej i łodzian realizujemy tę deklarację

– mówi prof. dr. hab. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ. 

Budynek przy ul. Sienkiewicza 21 jest własnością UŁ od 1990 roku. Nowy etap historii „Motyla” rozpoczęły na wspólnej konferencji prasowej rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska w lipcu ubiegłego roku.  

Uzyskane teraz środki w formie skarbowych papierów wartościowych Uniwersytetowi Łódzkiemu przyznało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Informację o tym i symboliczny czek na 40 mln zł przekazał władzom uczelni w piątek 29 września br. minister Waldemar Buda. 

Ta piękna kamienica, tak bardzo naznaczona historią i nazywana potocznie „Motylem” ze względu na dawny mural reklamowy zdobiący jego ścianę, już niedługo stanie się miejscem badań nad dążeniami niepodległościowymi Polaków w XX wieku, podejmowanymi w kraju i na emigracji

– podkreślił minister Buda podczas konferencji prasowej. 

Materiał i redakcja: Centrum Komunikacji i PR 
/uni.lodz.pl/

UAM: Wykład „Tikkun Olam: Zaangażowanie młodzieży i studentów na rzecz naprawy świata”

UAM: Wykład „Tikkun Olam: Zaangażowanie młodzieży i studentów na rzecz naprawy świata”

13 maja 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się kolejny wykład z cyklu „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych”. Wykład pt. „Tikkun Olam: Zaangażowanie młodzieży i studentów na rzecz naprawy świata” wygłosi dr Kamila Kamińska-Sztark.

Opis wykładu

Pracuję ze studentami, znam dobrze młodzież i wiem, że dla wielu z nich poszukiwanie sensu, wbrew pozorom, jest bardzo ważne. Opierając się na przykładach dobrych praktyk zaangażowania młodzieży i studentów, w tym m.in. na doświadczeniach z Europejskiej Stolicy Kultury 2016, okresu pandemii oraz lockdown’ów, a także obecnego kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, postawię przed uczestnikami wyzwanie, jak mogą się zaangażować. Żydowska filozofia Tikkun Olam stanowić będzie kontekst tych rozważań, bo przecież najważniejszym pytaniem, które każdy z nas może sobie zdać i to naprawdę ma znaczenie, jest to, w jaki sposób zamierzamy naprawić świat.

[źródło: amu.edu.pl]