Profesorowie z UJ w gronie najbardziej wpływowych naukowców

Profesorowie z UJ w gronie najbardziej wpływowych naukowców

Wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejny raz pojawili się w renomowanym rankingu najbardziej wpływowych postaci świata nauki. Ranking, przygotowany przez Uniwersytet Stanforda wspólnie z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies, ocenia osiągnięcia uczonych, bazując na wskaźnikach bibliometrycznych.

Ranking Top 2% prezentuje naukowców, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej. Analiza uwzględnia takie kryteria jak indeks Hirscha, ogólną liczbę cytowań z pominięciem autocytowań, Impact Factor oraz pozycję i funkcję autora w publikacjach. Opracowanie zawiera dwa zestawienia. Jedno odnosi się do całkowitych osiągnięć w karierze naukowca do roku 2022, a drugie koncentruje się wyłącznie na cytowaniach z roku 2022.

Na pierwszej liście, która ocenia całościowy dorobek naukowy od początku kariery, znalazło się 69 naukowców UJ:

 • śp. prof. Andrzej Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Stanisław Konturek – Wydział Lekarski,
 • prof. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Krajewska – Wydział Chemii,
 • prof. Anetta Undas – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski,
 • prof. Romuald Janik – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Tadeusz Sarna – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Tomasz Brzozowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Józef Dulak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski,
 • prof. Andrzej Białas – emeryt. prof. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Jan Kozłowski – emeryt. prof. Wydziału Biologii,
 • prof. Jan Potempa – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Wiesław Roth – Wydział Chemii,
 • prof. Alfred Uchman – Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Piotr Popik – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Gabriel Nowak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Roman Nalewajski – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Wojciech Florkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • śp. prof. Wiesław Jędrychowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Dziarmaga – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski,
 • prof. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii,
 • prof. Andrzej Pilc – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jan Kozłowski – emeryt. prof. Wydziału Biologii,
 • prof. Maciej Małecki – Wydział Lekarski,
 • prof. Piotr Bizoń – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Andrzej Szytuła – emeryt. prof. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Elżbieta Richter-Wąs – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marek Sanak – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Marek Szydłowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Andrzej Pająk – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jerzy Datka – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Nestor Oszczypko – emeryt. prof. Wydziału Geografii i Geologii,
 • prof. Jakub Zakrzewski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr hab. Bogdan Damski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Ewa Gregoraszczuk – Wydział Biologii,
 • prof. Ryszard Laskowski – Wydział Biologii,
 • śp. prof. Jerzy Vetulani – Wydział Lekarski,
 • prof. Andrzej Oleś – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Barczyński – Wydział Lekarski,
 • prof. Zbigniew Sojka – Wydział Chemii,
 • prof. Katarzyna Turnau – Wydział Biologii,
 • prof. Jerzy Kruk – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Maria Nowakowska – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Stanisław Migórski – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Radosław Śpiewak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Grażyna Stochel – Wydział Chemii,
 • prof. Anna Wesołowska – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Steven Bass – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Sieklucka – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Jawień – Wydział Lekarski,
 • prof. Maciej Ogorzałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Bogusława Budziszewska – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Stefan Chłopicki – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
 • prof. Paweł Kościelniak – Wydział Chemii,
 • prof. Jolanta Jaworek – emeryt. prof. Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii,
 • prof. Wojciech Branicki – Wydział Biologii,
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ – Wydział Biologii,
 • prof. Grzegorz J. Nalepa – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Nobis – Wydział Biologii,
 • prof. Irena Roterman-Konieczna – emeryt. prof. Wydział Lekarskiego.

Na liście naukowców najczęściej cytowanych w 2022 roku znalazło się 72 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

 • prof. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski,
 • prof. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Krajewska – Wydział Chemii,
 • prof. Anetta Undas – Wydział Lekarski,
 • prof. Józef Dulak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Wojciech Florkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Elżbieta Kołaczkowska – Wydział Biologii,
 • prof. Tadeusz Sarna – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Iana Markevych – Wydział Filozoficzny,
 • prof. Jan Potempa – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Małgorzata Barańska – Wydział Chemii,
 • dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • prof. Wiesław Roth – Wydział Chemii,
 • prof. Elżbieta Richter-Wąs – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • dr Ahmed Eid Ahmed Radwan – Wydział Geografii i Geologii,
 • dr Karol Piczak – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Marcin Barczyński – Wydział Lekarski,
 • prof. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii,
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Krzysztof Pyrć – Małopolskie Centrum Biotechnologii,
 • dr Tetiana Tatarchuk – Wydział Chemii,
 • prof. Andrzej Pająk – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Dziarmaga – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Stanisław Migórski – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Tomasz Brzozowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marek Jastrzębski – Wydział Lekarski,
 • prof. Alfred Uchman – Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Wojciech Czakon – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • prof. Agnieszka Łoboda – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Marek Sanak – Wydział Lekarski,
 • prof. Dariusz Dudek – Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki,
 • prof. Halina Ekiert – Wydział Farmaceutyczny,
 • dr Roman Topór-Mądry – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • dr hab. inż. Łukasz Tomczyk – Wydział Filozoficzny,
 • prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii,
 • śp. prof. Andrzej Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • prof. Michał Pędziwiatr – Wydział Lekarski,
 • prof. Roman Nalewajski – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • dr hab. Mariusz Radoń, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • prof. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski,
 • prof. Wojciech Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • prof. Gabriel Nowak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny,
 • śp. prof. Stanisław Konturek – Wydział Lekarski,
 • prof. Maria Rąpała-Kozik – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Bogdan Damski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Piotr Major – Wydział Lekarski,
 • prof. Sławomir Kołodziej – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Jakub Zakrzewski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • śp. prof. Wiesław Jędrychowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Stefan Chłopicki – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
 • prof. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Małgorzata Bała – Wydział Lekarski,
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ – Wydział Biologii,
 • dr hab. Paweł Paśko – Wydział Farmaceutyczny,
 • dr Paweł Nowak – Wydział Chemii,
 • prof. Katarzyna Młyniec – Wydział Farmaceutyczny,
 • śp. prof. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski,
 • prof. Wojciech Branicki – Wydział Biologii,
 • prof. Jerzy Walocha – Wydział Lekarski,
 • prof. Kinga Sałat – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Przemysław Bąbel – Wydział Filozoficzny,
 • dr Piotr Gąsiorek – Wydział Biologii,
 • prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Nobis – Wydział Biologii,
 • dr hab. Przemysław Pękala – Wydział Lekarski,
 • dr hab. Ewelina Pośpiech – Małopolskie Centrum Biotechnologii.

Pełne listy TOP 2% najlepszych naukowców na świecie można pobrać na stronie elsevier.digitalcommonsdata.com.

UŚ: Polski projekt doceniony w konkursie EUCYS!

UŚ: Polski projekt doceniony w konkursie EUCYS!

Od 13 od 16 września 2023 roku w Brukseli odbywał się międzynarodowy finał konkursu European Union Contest for Young Scientists (EUCYS).

Wydarzenie to gromadzi obiecujących, utalentowanych naukowców (w wieku 14–20 lat) z Europy i świata, którzy prezentują swoje projekty przed międzynarodowym panelem sędziowskim. Każdorazowo w konkursie wyłaniane są trzy pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Podczas ostatniej edycji wydarzenia jedna z pierwszych nagród powędrowała do Maksymiliana Gozdura z Polski, który zaprezentował projekt z dziedziny nauk prawnych.

Maksymilian Gozdur został doceniony za projekt „Justice institutions stipulated in French and Polish criminal procedure codes, and fair trial standards included in international law standards and convict rehabilitation”. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: eucys2023.eu/social-02/.

Lista tegorocznych zwycięzców: eucys2023.eu/about/winners/.

W tegorocznych finałach EUCYS uczestniczyła delegacja z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 9 do 14 września 2024 roku odbywać się będzie kolejny finał konkursu, który zostanie połączony z obchodami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: us.edu.pl/eucys-2024-europejski-konkurs-dla-ambitnych-uczniow-pasjonujacych-sie-nauka.

/us.edu.pl/

USz: Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej

USz: Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej

W dniach 20-22 września 2023 r. odbędzie się organizowany przez Instytut Językoznawstwa i Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej.

W wydarzeniu udział weźmie ponad 50 badaczy z takich krajów jak: Argentyna, Austria, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Estonia, Izrael, Japonia, Litwa, Niemcy, Kanada, USA, Słowacja, ponadto w konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele wielu polskich ośrodków akademickich m.in. UJ, UW, UAM, IJP PAN, UŁ, SWPS, Akademia Ignatianum, KUL, UG, US.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka, literatury oraz kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem i udziału w obradach w murach naszej Uczelni bądź za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Program Międzynarodowego Kongresu Języka i Kultury Polskiej

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa US),
 • dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa US),
 • dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów US),
 • dr Dorota Orsson (Uniwersytet w Greifswaldzie).
Uniwersytet Śląski: Centrum Cyber Science współtwórcą raportu „Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie”

Uniwersytet Śląski: Centrum Cyber Science współtwórcą raportu „Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie”

Nowy obszerny raport na temat roli sztucznej inteligencji (AI) w cyberbezpieczeństwie i problemie cyberbezpieczeństwa AI został opublikowany przez zespół CyberPolicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK). Raport ma na celu szerzenie świadomości i promowanie dobrych praktyk w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze.

Autorami jednego z rozdziałów są przedstawiciele Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ, dr hab. Jan Kozak, prof. UE, dr inż. Adrian Kapczyński oraz dr inż. Rafał Prabucki przeanalizowali wyzwania i zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas projektowania lub wykorzystywania AI.

– Zrozumienie wpływu AI na cyberbezpieczeństwo to nie tylko kwestia techniczna, ale także społeczna i etyczna. Nasz raport daje praktyczne wskazówki, jak balansować między korzyściami a ryzykami – podkreśla dyrektor centrum Cyber Science dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ.

Celem raportu jest nie tylko identyfikacja kluczowych kwestii, ale także przedstawienie rekomendacji i strategii, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego na skalę krajową, czy też europejską. Odbiorcami publikacji są uniwersytety, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz specjaliści i specjalistki zajmujący(-e) się cyberbezpieczeństwem.

Głównymi tematami raportu są:

 • zastosowanie AI w cyberbezpieczeństwie: omówienie, jak technologie AI mogą wspomagać systemy obronne, identyfikację zagrożeń i reagowanie na incydenty;
 • cyberbezpieczeństwo sztucznej inteligencji: analiza potencjalnych zagrożeń i wyzwań związanych z implementacją i zabezpieczeniem systemów opartych na AI;
 • regulacje: podejście Unii Europejskiej do problemu sztucznej inteligencji poprzez pryzmat AI Act.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie cyberpolicy.nask.pl.

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science to konsorcjum naukowo-dydaktyczne utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską.

/us.edu.pl/

UAM partnerem koreańskich uczelni

UAM partnerem koreańskich uczelni

UAM rozpoczyna współpracę z koreańską uczelnią Chonnam National University oraz Korea Institute for Advancement of Technology.

Zawarte porozumienie otwiera drogę do rozwoju wszechstronnego i długoterminowego partnerstwa między tymi instytucjami. Dokument podpisany został 14 lipca br. podczas Forum Polska-Korea, którego koordynatorami byli Chang-Yang Lee, minister handlu, przemysłu i energii Korei Południowej oraz Waldemar Buda minister rozwoju i technologii Polski. To oficjalne wydarzenie na najwyższym szczeblu, z udziałem prezydentów obu krajów, zgromadziło kilkadziesiąt osób reprezentujących świat dyplomacji, nauki i biznesu. Wraz z prezydentem Korei Południowej do Polski przyleciało ponad 200 przedstawicieli przemysłu i nauki, zainteresowanych pogłębieniem współpracy z Polską. Prorektor UAM prof. Rafał Witkowski spotkał się także z przedstawicielami innych koreańskich uniwersytetów, w tym z dziekanami Chonnam National University, Kyungpook National University, Pusan National University. – UAM jest atrakcyjnym partnerem dla koreańskich uczelni i przemysłu, albowiem każdego roku mury naszej uczelni opuszcza grupa absolwentów filologii koreańskiej, która natychmiast znajduje pracę w koreańskich firmach inwestujących w Polsce albo polskich przedsiębiorstwach w Korei. Podczas tych rozmów wszyscy uczestnicy podkreślali konieczność dalszego rozwoju kontaktów akademickich i naukowych oraz potrzebę wsparcia finansowego dla wymiany studenckiej – komentuje prof. Rafał Witkowski.

Prezydent Włoch z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

Prezydent Włoch z wizytą na Uniwersytecie Jagiellońskim

19 kwietnia na najstarszej polskiej uczelni gościł prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella, któremu towarzyszyła córka Laura Mattarella, nosząca tytuł pierwszej damy. Program wizyty obejmował m.in. spotkanie z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wygłoszenie wykładu dla studentów zgromadzonych w auli Collegium Novum.

Głowę państwa włoskiego oraz pierwszą damę powitał w murach Collegium Novum rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel. W trakcie spotkania w sali Senackiej, w którym udział wzięli także m.in. prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec oraz ambasador RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino Anna Maria Anders, omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a włoskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Po spotkaniu prezydent Sergio Mattarella oddał hołd ofiarom Sonderaktion Krakau, składając wieniec pod tablicą upamiętniającą to tragiczne wydarzenie.

Główną częścią wizyty był wykład, który prezydent Włoch wygłosił do studentów UJ w auli Collegium Novum. Prosząc Sergio Mattarellę o zabranie głosu, rektor UJ prof. Jacek Popiel zaznaczył, że wystąpienie to stanowi odpowiedź na pilną potrzebę głębokiej refleksji nad kwestiami kluczowymi dla Europy i świata, w której głos przywódców państw odgrywa bardzo istotną rolę.

– Ten Uniwersytet i to miasto, w którym ma on swoją siedzibę, są miejscem symbolicznym dla Polski, ale nie tylko dla Polski, także dla całej kultury europejskiej. Miejscem, które przywraca obraz tej Europy, która w swoich doświadczeniach narodowych i instytucjonalnych powołała do istnienia wspólny korpus wiedzy i wartości – mówił Sergio Mattarella, zaznaczając, że powstałą w średniowieczu sieć uczelni można uznać za zalążek późniejszych europejskich instytucji wspólnotowych. Prezydent podkreślił przy tym, że w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę należy szczególnie strzec europejskiej jedności. W tym kontekście przywołał słowa Jeana Monneta, który przewidywał, że zjednoczona Europa powstanie w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe i będzie wynikiem rozwiązań wypracowanych w obliczu tych kryzysów; przestrzegł jednak, że nie można się do tego ograniczać i, nawiązując do myśli innego prekursora idei Unii Europejskiej, Roberta Schumanna, podkreślił, że wspólnota europejska powinna być przede wszystkim wspólnotą wartości, wyznawanych w duchu wzajemnej solidarności. – Życzę wam wszelkiej odwagi oraz niepokornego i szlachetnego ducha, którego wyraz daliście w tym trudnym roku, a także wytrwałości w przechodzeniu przez wszystkie drzwi, jakie napotkacie na drodze do pokojowej przyszłości – zakończył swoje wystąpienie Sergio Mattarella.

Po wykładzie prezydent Włoch wraz z pierwszą damą zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, po którym oprowadził ich dyrektor muzeum prof. Krzysztof Stopka.  

źródło: UJ