UW: Szczyt Klimatyczny ToGetAir 2022

UW: Szczyt Klimatyczny ToGetAir 2022

20 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się III edycja międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ToGetAir. Szczyt potrwa trzy dni, podczas których odbędzie się trzydzieści debat i niezliczona liczba spotkań polskich i zagranicznych ekspertów.

W obliczu rosyjskiego ataku na Ukrainę i skutków tej agresji dla stabilizacji energetycznej w Europie konieczna stała się zmiana myślenia o transformacji źródeł pozyskiwania energii na kontynencie. Zadaniem tegorocznego szczytu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie na ile możliwa jest dywersyfikacja źródeł energii i skokowego zwiększenia udziału OZE. Bardzo istotnym tematem będzie także niezależność energetyczna Polski i Europy w perspektywie polityki klimatycznej.

Uniwersytet Warszawski podejmuje liczne inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony środowiska również poprzez programy oraz projekty, które pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Uniwersytet Warszawski postawił sobie za cel wyedukowanie w zakresie ochrony klimatu jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. – Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć − mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW. Szczyt Klimatyczny ToGetAir 2022 odbędzie się od 20 do 22 kwietnia, aby objąć Międzynarodowy Dzień Ziemi – święto obchodzone 22 kwietnia. W tym roku formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – kraje Trójmorza – Unia Europejska.

W Szczycie udział wezmą eksperci uniwersyteccy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także ministerstw i samorządów wojewódzkich, reprezentanci spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych i mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu oraz mediów.

Każdy z trzech dni Szczytu będzie dotyczyć innego zagadnienia: „Neutralność klimatyczna”, „Eko-gospodarka XXI wieku” oraz „Partnerstwo dla klimatu”. Codziennie odbędzie się dziesięć debat, które zostaną poprzedzone panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

Wydarzenie będzie dostępne online.

[źródło: uw.edu.pl]

UW: Premier Mołdawii w Uniwersytecie Warszawskim

UW: Premier Mołdawii w Uniwersytecie Warszawskim

8 kwietnia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbyło się spotkanie z Natalią Gavrilițą, premier Republiki Mołdawii, która wygłosiła wykład pt. „Europejska perspektywa Republiki Mołdawii”.


Natalia Gavrilița jest mołdawską ekonomistką i politykiem. Od sierpnia 2021 roku pełni funkcję premiera Mołdawii. Jest trzecią kobietą piastującą ten urząd. Wcześniej, od czerwca do listopada 2019 roku, pełniła funkcję ministra finansów w gabinecie Mai Sandu.

Spotkanie premier Mołdawii Natalii Gavrility ze społecznością UW było jednym z punktów odbywającej się od 7 do 9 kwietnia wizyty dyplomatycznej w Warszawie.

Uroczystość w imieniu prof. Alojzego Z Nowaka, rektora UW, rozpoczął prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych. – To dla nas wielki zaszczyt i przyjemność powitać panią na Uniwersytecie Warszawskim. Ma pani bogate doświadczenie polityczne i ekonomiczne, dlatego cieszę się, że mamy okazję nie tylko spotkać się dziś, ale także wysłuchać pani wykładu. Nasza uczelnia współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Mołdawskim w zakresie wymiany akademickiej: studentów, doktorantów i kadry naukowej. Mamy nadzieję, że dzięki tej wizycie rozwiniemy jeszcze bardziej naszą współpracę – mówił prof. Sambor Grucza.

W uroczystości udział wziął również dr hab. Arkady Rzegocki, szef Służby Zagranicznej, dyrektor Akademii Dyplomatycznej. – Mołdawia zawsze może liczyć na wsparcie ze strony polskiej. Jesteśmy solidarni z Mołdawią i każdym krajem, który odznacza się taką samą jak wy determinacją do stania się członkiem wspólnoty wolnych i demokratycznych państw. Jako dyrektor Akademii Dyplomatycznej chciałem oznajmić, że wspólnie z Studium Europy Wschodniej UW przygotowaliśmy specjalny program szkoleniowy dla mołdawskich dyplomatów – powiedział.

[źródło: uw.edu.pl]