UW: Dr hab. Artur Obłuski laureatem konkursu ERC

UW: Dr hab. Artur Obłuski laureatem konkursu ERC

Dr hab. Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, kierownik ERC Starting Grant UMMA, otrzymał nagrodę publiczności w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych „Public Engagement with Research Award”.
Dr hab. Artur Obłuski otrzymał wyróżnienie w głosowaniu publiczności. Doceniono go za zaangażowanie we współpracę z lokalnymi społecznościami na rzecz dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju.

Finansowany przez ERC projekt dr. hab. Artura Obłuskiego pt. „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” prowadzony jest w Starej Dongoli, w Sudanie.

– Stara Dongola, gdzie zachowały się pozostałości wspaniałych kościołów, klasztorów z największą na świecie kolekcją malowideł średniowiecznych czy najstarszy zachowany meczet w tej części Afryki i monumentalne grobowce misjonarzy islamskich, jest ważnym elementem światowego dziedzictwa kulturowego. Ten potencjał powinien służyć nie tylko archeologom prowadzącym tam wykopaliska, ale przede wszystkim społecznościom lokalnym i szerzej społeczeństwu sudańskiemu. Zainicjowaliśmy więc wraz ze społecznościami lokalnymi, ale także samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz władzami centralnymi działania mające na celu strategiczne podejście do zachowanego na tym stanowisku dziedzictwa. Tak aby nasi gospodarze poza splendorem mieli również bardziej wymierne korzyści, np. ekonomiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, którego profity będą trafiać do miejscowej ludności, a nie dużych korporacji. Pamiętajmy, że Sudan jest ósmym najbiedniejszym krajem świata – wyjaśnia kierownik projektu.

Archeologia angażująca

Współpraca z lokalnymi społecznościami na rzecz archeologii, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju jest jednym z elementów nowoczesnej archeologii oraz wprowadzonej przez dr. hab. Artura Obłuskiego nowej strategii w badaniach CAŚ UW.

Jest to podejście, które ma promować zbliżenie pomiędzy naukowcami a mieszkańcami regionów, gdzie prowadzone są badania. Pozwala osadzić rezultaty prac archeologicznych w ich naturalnym kontekście społecznym i geograficznym. Wdrażanie tej strategii w badaniach w Dongoli koordynuje dr Tomomi Fushiya, która specjalizuje się w collaborative archaeology (po polsku można to przetłumaczyć na: archeologia angażująca) i od lat pracuje nad podobnymi projektami w Sudanie.

Jak podkreślają dr hab. Obłuski i dr Fushiya, praca nad projektem archeologicznym powinna przebiegać dwukierunkowo, z uwzględnieniem lokalnego punktu widzenia i tradycyjnej wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Partnerstwo ze społecznościami lokalnymi umożliwia pomyślną realizację projektu UMMA.

UO: Klinika Prawa na WPiA najlepsza w kraju! Gratulujemy!

UO: Klinika Prawa na WPiA najlepsza w kraju! Gratulujemy!

Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uplasowała się na I miejscu w rankingu studenckich poradni prawnych, prowadzonym przez Dziennik Rzeczpospolita (tutaj).

Ważnym kryterium oceny w rankingu była kwestia działalności dodatkowej poradni (liczył się poprzedni rok akademicki). Klinika Prawa WPiA UO co roku organizuje konferencje poświęcone nauczaniu prawa poprzez praktykę, podejmuje działania związane z promocją poradni, organizuje dla studentów działających w poradni szkolenia, spotkania  z praktykami, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi – m.in Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu, Aresztem Śledczym w Opolu, Zakładem Karnym w Strzelcach Opolskich. 

Takie działania przekładają się na wysokie notowania Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej.

– Jako kierownik Kliniki Prawa WPiA UO oraz opiekun sekcji prawa rodzinnego i opiekuńczego uważam, że zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie miały znaczący wpływ na działalność naszej poradni – mówi dr Magdalena Gołowkin – Hudała, kierownik Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej. – W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim w opolskiej Klinice Prawa spraw przybyło. W bieżącym roku akademickim najwięcej spraw wpłynęło z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego. 

Klinika prawa WPIA UO rozpatrywała także od 24 lutego br. sprawy dot. uchodźców i cudzoziemców.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji UO  władający językiem ukraińskim odpowiedzieli na apel poradni o pomoc w tłumaczeniu rozmów podczas spotkań studentów udzielających pomocy prawnej w ramach Kliniki Prawa z osobami posługującymi się wyłącznie językiem ukraińskim.

Po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odbyło się wiele spotkań oraz szkoleń w tym zakresie.

Dzięki zaangażowaniu studentów Kliniki Prawa udało się zapisać trójkę dzieci z Ukrainy do publicznej szkoły podstawowej w Opolu. Udało się także ustalić przez Sąd w Opolu opiekuna prawnego dla 12-letniej dziewczynki, która w wyniku konfliktu zbrojnego uciekła z Ukrainy.

Jedna z prowadzonych spraw dotyczyła Ukrainki dysponującej ukraińskim wyrokiem sądu o ubezwłasnowolnieniu jej wnuczki i powierzeniu jej funkcji opiekuna prawnego. Studenci rozpatrywali kwestię prawomocności takiego wyroku w polskim systemie prawnym. Opinia prawna w tej sprawie została przetłumaczona także na język  ukraiński.

Dr Magdalena Gołowkin – Hudała, kierownik Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej 

***

Na podium rankingu znalazło się 11 uczelni. Na pierwszym miejscu rankingu uplasowało się aż siedem klinik – Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Opolski, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet w Białymstoku oraz Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Srebrny medal trafił do Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Trzecią lokatę zajęły Studencka Poradnia Prawna WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liczyła się liczba studentów udzielających się w klinikach i to, jak wielu mają opiekunów. Znaczenie miało też, czy klinika prawa posiada status jednostki w strukturze wydziału (np. katedra, zakład, pracownia, laboratorium). Ważnym kryterium oceny była również kwestia działalności dodatkowej – m.in. organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę. Liczył się poprzedni rok akademicki. 

[uni.opole.pl]

UAM: Aula Collegium Polonicum w Słubicach jak nowa

UAM: Aula Collegium Polonicum w Słubicach jak nowa

420 miejsc, wygodnie fotele, nowoczesne oświetlenie oraz nagłośnienie – tak prezentuje się po remoncie duża aula Collegium Polonicum w Słubicach, jedna z największych i najnowocześniejszych sal w regionie. Jej oficjalne otwarcie zaplanowano na 21 października podczas inauguracji roku akademickiego o godz. 12:00.

W auli tradycyjnie będą się odbywać uroczystości akademickie, konferencje, ale również koncerty i przedstawienia teatralne. Uczelnia już korzysta z sali, a pod koniec września odbędzie się tam pierwsze wydarzenie kulturalne.

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Duża aula CP została odbudowana po pożarze z 31 lipca 2018 roku. Ogień oraz akcja gaśnicza wyrządziły olbrzymie szkody w tej najbardziej reprezentacyjnej sali, która wymagała kompletnego odbudowania wnętrza oraz elementów dachu. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej pożar nie rozprzestrzenił się, a pracownicy Collegium Polonicum uratowali m.in. cenny fortepian.

Tak jak cały kompleks Collegium Polonicum nową aulę zaprojektował architekt Tomasz Durniewicz, a prace nadzorował Dział Techniczny UAM, na czele z zastępcą kanclerza ds. remontów i inwestycji, Markiem Sobczakiem. Miejsc w auli jest teraz o 36 więcej niż przed pożarem. Koszt remontu wyniósł około 7 milionów złotych, z czego aż 730 tys. zł na odbudowę dużej auli przekazał Urząd Miasta i Gminy Słubice.

Fot. Adam Czernenko [amu.edu.pl]

US: Nagroda im. Stanisława Sawickiego dla pracownika Instytutu Historycznego

US: Nagroda im. Stanisława Sawickiego dla pracownika Instytutu Historycznego

Dr Jordan Siemianowski z Instytutu Historycznego US otrzymał prestiżową nagrodę im. Stanisława Sawickiego przyznawaną przez Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze.

Jury Nagrody w uzasadnieniu wskazało na znaczące osiągnięcia badawcze w dziedzinie politycznych, gospodarczych i kulturalnych stosunków polsko-skandynawskich w XX w. oraz kształcenie polskich skandynawistów. Dr Jordan Siemianowski prowadzi zajęcia na kierunku historia oraz filologia norweska i jest autorem m.in. monografii pt.: „Działalność norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939” (WNUS, 2020).

Serdecznie gratulujemy.

UKW: Międzynarodowe sympozjum naukowe „Różne oblicza archeologii”

UKW: Międzynarodowe sympozjum naukowe „Różne oblicza archeologii”

Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na międzynarodowe sympozjum naukowe „Różne oblicza archeologii”, które odbędzie się 27 kwietnia 2022 (środa) o godzinie 11:00 w auli prof. Buczka w budynku UKW na ul. Poniatowskiego 12.

W programie:

  1. Prof. Pavel Vařeka (Západočeská univerzita v Plzni / Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Czeska Republika), Archeologia komunizmu w Republice Czeskiej;
  2. Prof. Jacek Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska). Archeologia wojenna w województwie kujawsko-pomorskim (zarys zagadnienia);
  3. Mgr Radosław Liwoch (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Polska), Archeologia o trzech pierwszych stuleciach Rusi nad Bugiem i Dniestrem;
  4. Dr Aneta Gołębiowska – Tobiasz (Západočeská univerzita v Plzni / Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie, Czeska Republika), Kamień w kulturze materialnej i duchowej koczowników tureckich Azji Środkowo-Zachodniej i ich dziedzictwo w średniowiecznej Europie (runika, pisanice, sztuka stel, sztuka naskalna, rzeźba;
  5. Prof. Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska), Pomiędzy źródłoznawstwem a archeologią (na średniowiecznych przykładach ruskich).

[źródło: ukw.edu.pl]

UAM: Forum Krytyki Filmowej powraca po trzyletniej przerwie

UAM: Forum Krytyki Filmowej powraca po trzyletniej przerwie

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM organizuje II Forum Krytyki Filmowej, które odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia w Sali Teatralnej Collegium Maius.

W ramach wydarzenia zaplanowano wykłady, panele eksperckie i dyskusje z gośćmi. Forum wraca po trzyletniej przerwie, a jego pierwsza odsłona cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno wśród studentów, jak i osób z branży krytycznofilmowej. II Forum Krytyki Filmowej odbywa się pod patronatem i dzięki wsparciu dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. Tomasza Mizerkiewicza.

Forum ma charakter naukowo-popularyzatorski. – Tym razem skupimy się nieco bardziej na nowoczesnych formach krytyki (podcasty, portale), ale nie zabraknie też historycznego spojrzenia na wielkie figury krytyków – zapowiadają organizatorzy. W programie znajdą się m.in.: wykład o Pauline Kael – autorce, która na zawsze odmieniła oblicze krytyki filmowej czy panel dyskusyjny “Filmy i memy, czyli o miłości do kina w czasach Social Mediów”.

Tegoroczna konferencja będzie połączona z otwartym pokazem filmowym w Kinie Pałacowym.

[źródło: amu.edu.pl]