11 dyscyplin z nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych – to oferta szkół doktorskich UwB na rok 2022/2023. Przyjętych może zostać w sumie 50 osób. Zainteresowani już mogą zgłaszać się do dwóch Szkół Doktorskich: Nauk Humanistycznych oraz Nauk Społecznych. Z kolei Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych rozpocznie rekrutację 16 sierpnia.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oferuje ekonomię i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz pedagogikę. W Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych można wybrać nauki biologiczne, chemiczne oraz oferowany program w języku angielskim physical sciences. W ofercie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych znajdują się: filozofia, historia, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo.

Dwie szkoły (SDNS i SDNH) rozpoczęły już rekrutację, która będzie prowadzona dwuetapowo w drodze konkursu. Do 29 lipca kandydaci muszą zarejestrować się w systemie IRK oraz dostarczyć niezbędne dokumenty do sekretariatu wybranej szkoły doktorskiej.

W SDNŚiP rejestracja w IRK rozpocznie się 16 sierpnia i potrwa do 30 sierpnia.

2 września kandydaci dowiedzą się, ile punktów uzyskali w I etapie postępowania konkursowego. Od 5 do 9 września będą prowadzone rozmowy kwalifikacyjne. 12 września zostaną ogłoszone listy rankingowe. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą rekrutację, do 30 września znajdą się na liście doktorantów.

W każdej szkole i w każdej dyscyplinie obowiązuje limit miejsc. Nauki prawne to 10 osób. Ekonomia i finanse, nauki biologiczne i chemiczne: 5 osób. Limit 4 osób obowiązuje na literaturoznawstwie, językoznawstwie, historii, pedagogice, physical sciences. Nauki socjologiczne mają 3 miejsca, zaś filozofia – 2 miejsca.

Studia w szkole doktorskiej trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Szczegóły rekrutacji do szkół doktorskich znajdują się na stronie: uwb.edu.pl/kandydat  lub na stronach szkół doktorskich.