Profesorowie z UJ w gronie najbardziej wpływowych naukowców

Profesorowie z UJ w gronie najbardziej wpływowych naukowców

Wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejny raz pojawili się w renomowanym rankingu najbardziej wpływowych postaci świata nauki. Ranking, przygotowany przez Uniwersytet Stanforda wspólnie z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies, ocenia osiągnięcia uczonych, bazując na wskaźnikach bibliometrycznych.

Ranking Top 2% prezentuje naukowców, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej. Analiza uwzględnia takie kryteria jak indeks Hirscha, ogólną liczbę cytowań z pominięciem autocytowań, Impact Factor oraz pozycję i funkcję autora w publikacjach. Opracowanie zawiera dwa zestawienia. Jedno odnosi się do całkowitych osiągnięć w karierze naukowca do roku 2022, a drugie koncentruje się wyłącznie na cytowaniach z roku 2022.

Na pierwszej liście, która ocenia całościowy dorobek naukowy od początku kariery, znalazło się 69 naukowców UJ:

 • śp. prof. Andrzej Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Stanisław Konturek – Wydział Lekarski,
 • prof. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Krajewska – Wydział Chemii,
 • prof. Anetta Undas – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski,
 • prof. Romuald Janik – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Tadeusz Sarna – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Tomasz Brzozowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Józef Dulak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski,
 • prof. Andrzej Białas – emeryt. prof. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Jan Kozłowski – emeryt. prof. Wydziału Biologii,
 • prof. Jan Potempa – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Wiesław Roth – Wydział Chemii,
 • prof. Alfred Uchman – Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Piotr Popik – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Gabriel Nowak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Roman Nalewajski – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Wojciech Florkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • śp. prof. Wiesław Jędrychowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Dziarmaga – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski,
 • prof. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii,
 • prof. Andrzej Pilc – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jan Kozłowski – emeryt. prof. Wydziału Biologii,
 • prof. Maciej Małecki – Wydział Lekarski,
 • prof. Piotr Bizoń – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Andrzej Szytuła – emeryt. prof. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Elżbieta Richter-Wąs – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marek Sanak – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Marek Szydłowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Andrzej Pająk – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jerzy Datka – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Nestor Oszczypko – emeryt. prof. Wydziału Geografii i Geologii,
 • prof. Jakub Zakrzewski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr hab. Bogdan Damski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Ewa Gregoraszczuk – Wydział Biologii,
 • prof. Ryszard Laskowski – Wydział Biologii,
 • śp. prof. Jerzy Vetulani – Wydział Lekarski,
 • prof. Andrzej Oleś – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Barczyński – Wydział Lekarski,
 • prof. Zbigniew Sojka – Wydział Chemii,
 • prof. Katarzyna Turnau – Wydział Biologii,
 • prof. Jerzy Kruk – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Maria Nowakowska – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Stanisław Migórski – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Radosław Śpiewak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Grażyna Stochel – Wydział Chemii,
 • prof. Anna Wesołowska – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Steven Bass – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Sieklucka – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Jawień – Wydział Lekarski,
 • prof. Maciej Ogorzałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Bogusława Budziszewska – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Stefan Chłopicki – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
 • prof. Paweł Kościelniak – Wydział Chemii,
 • prof. Jolanta Jaworek – emeryt. prof. Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii,
 • prof. Wojciech Branicki – Wydział Biologii,
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ – Wydział Biologii,
 • prof. Grzegorz J. Nalepa – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Nobis – Wydział Biologii,
 • prof. Irena Roterman-Konieczna – emeryt. prof. Wydział Lekarskiego.

Na liście naukowców najczęściej cytowanych w 2022 roku znalazło się 72 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

 • prof. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski,
 • prof. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Krajewska – Wydział Chemii,
 • prof. Anetta Undas – Wydział Lekarski,
 • prof. Józef Dulak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Wojciech Florkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Elżbieta Kołaczkowska – Wydział Biologii,
 • prof. Tadeusz Sarna – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Iana Markevych – Wydział Filozoficzny,
 • prof. Jan Potempa – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Małgorzata Barańska – Wydział Chemii,
 • dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • prof. Wiesław Roth – Wydział Chemii,
 • prof. Elżbieta Richter-Wąs – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • dr Ahmed Eid Ahmed Radwan – Wydział Geografii i Geologii,
 • dr Karol Piczak – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Marcin Barczyński – Wydział Lekarski,
 • prof. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii,
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Krzysztof Pyrć – Małopolskie Centrum Biotechnologii,
 • dr Tetiana Tatarchuk – Wydział Chemii,
 • prof. Andrzej Pająk – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Dziarmaga – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Stanisław Migórski – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Tomasz Brzozowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marek Jastrzębski – Wydział Lekarski,
 • prof. Alfred Uchman – Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Wojciech Czakon – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • prof. Agnieszka Łoboda – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Marek Sanak – Wydział Lekarski,
 • prof. Dariusz Dudek – Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki,
 • prof. Halina Ekiert – Wydział Farmaceutyczny,
 • dr Roman Topór-Mądry – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • dr hab. inż. Łukasz Tomczyk – Wydział Filozoficzny,
 • prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii,
 • śp. prof. Andrzej Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • prof. Michał Pędziwiatr – Wydział Lekarski,
 • prof. Roman Nalewajski – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • dr hab. Mariusz Radoń, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • prof. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski,
 • prof. Wojciech Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • prof. Gabriel Nowak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny,
 • śp. prof. Stanisław Konturek – Wydział Lekarski,
 • prof. Maria Rąpała-Kozik – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Bogdan Damski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Piotr Major – Wydział Lekarski,
 • prof. Sławomir Kołodziej – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Jakub Zakrzewski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • śp. prof. Wiesław Jędrychowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Stefan Chłopicki – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
 • prof. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Małgorzata Bała – Wydział Lekarski,
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ – Wydział Biologii,
 • dr hab. Paweł Paśko – Wydział Farmaceutyczny,
 • dr Paweł Nowak – Wydział Chemii,
 • prof. Katarzyna Młyniec – Wydział Farmaceutyczny,
 • śp. prof. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski,
 • prof. Wojciech Branicki – Wydział Biologii,
 • prof. Jerzy Walocha – Wydział Lekarski,
 • prof. Kinga Sałat – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Przemysław Bąbel – Wydział Filozoficzny,
 • dr Piotr Gąsiorek – Wydział Biologii,
 • prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Nobis – Wydział Biologii,
 • dr hab. Przemysław Pękala – Wydział Lekarski,
 • dr hab. Ewelina Pośpiech – Małopolskie Centrum Biotechnologii.

Pełne listy TOP 2% najlepszych naukowców na świecie można pobrać na stronie elsevier.digitalcommonsdata.com.