UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

UWr: Prof. Bernaczyk w międzynarodowym zespole projektu JuDDGES

Prof. UWr dr hab. Michał Bernaczyk z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr będzie prowadzić badania na stanowisku co-investigator jako reprezentantat nauk prawnych w międzynarodowym zespole badawczym projektu JuDDGES (Judicial Decision Data Gathering, Encoding and Sharing). Michał Bernaczyk jest konstytucjonalistą i ekspertem w zakresie prawa do informacji i otwartych danych, zaś projekt jest finansowany przez sieć CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies (https://www.chistera.eu/mission). Polską instytucją koordynującą projekty finansowane przez konsorcjum CHIST-ERA jest Narodowe Centrum Nauki.

W skład zwycięskiego międzynarodowego zespołu wchodzą również wybitni eksperci z zakresu data science (prof. dr hab. Tomasz Kajdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, prof. David Windridge z Middlesex University w Londynie), psychologii (prof. Mandeep K. Dhami, Middlesex University w Londynie) oraz informacji i komunikacji (prof. Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Université Lyon I).

17 lipca 2023 r. sekretariat Chist ERA poinformował, że projekt JuDDGES zgłoszony w ramach konkursu z 2022 r. Open & Re-usable Research Data & Software (ORD) został zakwalifikowany do finansowania (https://www.chistera.eu/call-ord-announcement).

Zadaniem naukowców będzie użycie sztucznej inteligencji do indeksowania, porównywania, wyszukiwania reprezentacji wektorowej języka wyroków sądowych oraz tworzenie wyszukiwań podobieństwa semantycznego. Umożliwi to badaczom, studentom, prawnikom-praktykom na automatyczne pozyskiwanie bardzo szczegółowych informacji o stosowaniu prawa w oparciu o setki tysięcy orzeczeń sądowych (na przykład wydobycie podobieństw i różnic stanów faktycznych przyporządkowanych do określonego przepisu, tworzenie modeli „pytanie-odpowiedź”, określenie stabilności lub rozbieżności w wykładni danego przepisu i wiele innych).

Do konkursu zgłoszono 34 wnioski. Spośród nich 19 przekroczyło wymagany próg jakościowy, zaś tylko 8 propozycji zostało wybranych przez Komitet Sterujący do finansowania w ramach dostępnych budżetów. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana w najbliższym czasie na stronie internetowej CHIST-ERA (www.chistera.eu). W ramach polskiej części projektu przewiduje się również zatrudnienie dwóch doktorantów/doktorantek oraz jednego badacza/badaczki (post-doc), więc entuzjastom prawa i sztucznej inteligencji polecamy śledzenie ogłoszeń związanych z projektem JuDDGES. /uwr.edu.pl/