[UMed] Podpisanie umowy o utworzeniu Łódzkiego Centrum Toksykologii

[UMed] Podpisanie umowy o utworzeniu Łódzkiego Centrum Toksykologii

12 lipca br. miało miejsce podpisanie umowy na realizację inwestycji związanej z uruchomieniem Łódzkiego Centrum Toksykologii.

Umowa została zawarta pomiędzy Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wykonawcami inwestycji – konsorcjantami: firmą WARBUD S.A. – Liderem Konsorcjum oraz firmą BUDOMAL Rafał Leśniak sp. z o.o. – Partnerem Konsorcjum. 

W wydarzeniu uczestniczyli:

 • Karol Młynarczyk, Wicewojewoda Łódzki
 • Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi
 • prof. Radzisław Kordek, Rektor UM w Łodzi
 • prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej
 • prof. Adam Antczak, Prorektor ds. Klinicznych i Zarządzania Nauka
 • prof. Waldemar Machała, Prorektor ds. Wojskowej Służby Zdrowia
 • dr Jacek Grabowski, Kanclerz Uczelni
 • mgr Michał Marek, Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych
 • dr Monika Domarecka, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
 • prof. Paweł Ptaszyński, Pełnomocnik Rektora ds. Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, Z-ca Dyrektora ds. Medyczno-Organizacyjnych CKD
 • prof. Anna Krakowiak, specjalista w dziedzinie toksykologii
 • Lech Wąsowski – Prokurent Warbud S.A., Dyrektor Regionu Południe
 • Rafał Leśniak – Prezes Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego „BUDOMAL”

Łódzkie Centrum Toksykologii (ŁCT) wybudowane będzie na terenie kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dla potrzeb inwestycji przewiduje się zagospodarowanie części Budynku A-2 przylegającego za pomocą łączników, do wielokondygnacyjnego Budynku A-1, w którym prowadzona jest wielospecjalistyczna działalność lecznicza w oparciu o Centralny Szpital Kliniczny. (Obecnie w budynku toczą się roboty budowlane związane z realizacją przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi zadania wieloletniego Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.)

W ramach zadania ŁCT przewiduje się, na powierzchni użytkowej 3.121,5 m2:

 • budowę Oddziału Ostrych Zatruć (Oddział Toksykologii)
  • ogólna liczba planowanych łóżek – 15 szt.
 • rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • liczba utworzonych łóżek – 4 szt.
 • budowę ocieplonego podjazdu dla karetek dedykowanego tylko pacjentom ŁCT
 • budowę Laboratorium Diagnostycznego

Część Oddziału Ostrych Zatruć (Oddział Toksykologii) związana bezpośrednio z przyjęciem pacjentów na oddział, obejmująca m. in. pomieszczenia dekontaminacji, salę zabiegową, salę resuscytacyjno-zabiegową, pracownie analiz diagnostycznych, bank odtrutek – zostanie zlokalizowana na parterze Budynku A2.

Na pierwszym piętrze usytuowana będzie pozostała część Oddziału Ostrych Zatruć. Zlokalizowane tu będą sale chorych – dwie 3-łóżkowe, dwie 2-łóżkowe, izolatka oraz izolator 1-łóżkowy i izolator 3-łóżkowy, a także gabinet badań, gabinet psychologa, gabinet zabiegowy, gabinet komory hiperbarycznej. Obie części Oddziału, usytuowane na różnych poziomach połączone będą funkcjonalnie i komunikacyjnie dwoma klatkami schodowymi i dźwigiem szpitalnym.

Na tym samym piętrze przewidziano rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o czterostanowiskową salę intensywnej terapii, stanowiska nadzoru pielęgniarskiego. Część ta zostanie włączona do funkcjonującego obecnie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK.

W kondygnacji podziemnej Budynku A-2 zlokalizowane zostanie Laboratorium Diagnostyczne, w którym będą udzielane szerokie świadczenia z zakresu m.in. diagnostyki toksykologicznej.

Przyjęte na etapie projektowania ŁCT rozwiązania są zgodne z najnowszymi osiągnieciami medycyny i zapewniają możliwość stosowania  najwyższych standardów leczenia, spełniają również wymagania obowiązujących przepisów prawa.