Profesorowie z UJ w gronie najbardziej wpływowych naukowców

Profesorowie z UJ w gronie najbardziej wpływowych naukowców

Wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejny raz pojawili się w renomowanym rankingu najbardziej wpływowych postaci świata nauki. Ranking, przygotowany przez Uniwersytet Stanforda wspólnie z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies, ocenia osiągnięcia uczonych, bazując na wskaźnikach bibliometrycznych.

Ranking Top 2% prezentuje naukowców, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej. Analiza uwzględnia takie kryteria jak indeks Hirscha, ogólną liczbę cytowań z pominięciem autocytowań, Impact Factor oraz pozycję i funkcję autora w publikacjach. Opracowanie zawiera dwa zestawienia. Jedno odnosi się do całkowitych osiągnięć w karierze naukowca do roku 2022, a drugie koncentruje się wyłącznie na cytowaniach z roku 2022.

Na pierwszej liście, która ocenia całościowy dorobek naukowy od początku kariery, znalazło się 69 naukowców UJ:

 • śp. prof. Andrzej Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Stanisław Konturek – Wydział Lekarski,
 • prof. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Krajewska – Wydział Chemii,
 • prof. Anetta Undas – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski,
 • prof. Romuald Janik – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Tadeusz Sarna – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Tomasz Brzozowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Józef Dulak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski,
 • prof. Andrzej Białas – emeryt. prof. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Jan Kozłowski – emeryt. prof. Wydziału Biologii,
 • prof. Jan Potempa – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Wiesław Roth – Wydział Chemii,
 • prof. Alfred Uchman – Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Piotr Popik – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Gabriel Nowak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Roman Nalewajski – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Wojciech Florkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • śp. prof. Wiesław Jędrychowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Dziarmaga – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski,
 • prof. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii,
 • prof. Andrzej Pilc – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jan Kozłowski – emeryt. prof. Wydziału Biologii,
 • prof. Maciej Małecki – Wydział Lekarski,
 • prof. Piotr Bizoń – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Andrzej Szytuła – emeryt. prof. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Elżbieta Richter-Wąs – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marek Sanak – Wydział Lekarski,
 • śp. prof. Marek Szydłowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Andrzej Pająk – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jerzy Datka – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Nestor Oszczypko – emeryt. prof. Wydziału Geografii i Geologii,
 • prof. Jakub Zakrzewski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr hab. Bogdan Damski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Ewa Gregoraszczuk – Wydział Biologii,
 • prof. Ryszard Laskowski – Wydział Biologii,
 • śp. prof. Jerzy Vetulani – Wydział Lekarski,
 • prof. Andrzej Oleś – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Barczyński – Wydział Lekarski,
 • prof. Zbigniew Sojka – Wydział Chemii,
 • prof. Katarzyna Turnau – Wydział Biologii,
 • prof. Jerzy Kruk – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Maria Nowakowska – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • prof. Stanisław Migórski – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Radosław Śpiewak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Grażyna Stochel – Wydział Chemii,
 • prof. Anna Wesołowska – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Steven Bass – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Sieklucka – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Jawień – Wydział Lekarski,
 • prof. Maciej Ogorzałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Bogusława Budziszewska – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Stefan Chłopicki – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
 • prof. Paweł Kościelniak – Wydział Chemii,
 • prof. Jolanta Jaworek – emeryt. prof. Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii,
 • prof. Wojciech Branicki – Wydział Biologii,
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ – Wydział Biologii,
 • prof. Grzegorz J. Nalepa – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Nobis – Wydział Biologii,
 • prof. Irena Roterman-Konieczna – emeryt. prof. Wydział Lekarskiego.

Na liście naukowców najczęściej cytowanych w 2022 roku znalazło się 72 przedstawicieli społeczności akademickiej UJ:

 • prof. Tomasz Guzik – Wydział Lekarski,
 • prof. Karol Życzkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Barbara Krajewska – Wydział Chemii,
 • prof. Anetta Undas – Wydział Lekarski,
 • prof. Józef Dulak – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Wojciech Florkowski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Grażyna Jasieńska – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Elżbieta Kołaczkowska – Wydział Biologii,
 • prof. Tadeusz Sarna – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Iana Markevych – Wydział Filozoficzny,
 • prof. Jan Potempa – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Małgorzata Barańska – Wydział Chemii,
 • dr hab. Janusz Dąbrowski, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • prof. Wiesław Roth – Wydział Chemii,
 • prof. Elżbieta Richter-Wąs – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • dr hab. Mariusz Mitoraj, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • dr Ahmed Eid Ahmed Radwan – Wydział Geografii i Geologii,
 • dr Karol Piczak – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Marcin Barczyński – Wydział Lekarski,
 • prof. Grzegorz Sulka – Wydział Chemii,
 • dr hab. Agnieszka Mazur-Biały, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Krzysztof Pyrć – Małopolskie Centrum Biotechnologii,
 • dr Tetiana Tatarchuk – Wydział Chemii,
 • prof. Andrzej Pająk – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • prof. Jacek Dziarmaga – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Stanisław Migórski – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Tomasz Brzozowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Krzysztof Sacha – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marek Jastrzębski – Wydział Lekarski,
 • prof. Alfred Uchman – Wydział Geografii i Geologii,
 • prof. Wojciech Czakon – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • prof. Agnieszka Łoboda – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • prof. Marek Sanak – Wydział Lekarski,
 • prof. Dariusz Dudek – Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki,
 • prof. Halina Ekiert – Wydział Farmaceutyczny,
 • dr Roman Topór-Mądry – Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • dr hab. inż. Łukasz Tomczyk – Wydział Filozoficzny,
 • prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii,
 • śp. prof. Andrzej Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • prof. Michał Pędziwiatr – Wydział Lekarski,
 • prof. Roman Nalewajski – emeryt. prof. Wydziału Chemii,
 • dr hab. Mariusz Radoń, prof. UJ – Wydział Chemii,
 • prof. Janusz Marcinkiewicz – Wydział Lekarski,
 • prof. Wojciech Szczeklik – Wydział Lekarski,
 • prof. Gabriel Nowak – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny,
 • śp. prof. Stanisław Konturek – Wydział Lekarski,
 • prof. Maria Rąpała-Kozik – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • dr hab. Bogdan Damski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Piotr Major – Wydział Lekarski,
 • prof. Sławomir Kołodziej – Wydział Matematyki i Informatyki,
 • prof. Jakub Zakrzewski – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • śp. prof. Wiesław Jędrychowski – Wydział Lekarski,
 • prof. Stefan Chłopicki – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków,
 • prof. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Małgorzata Bała – Wydział Lekarski,
 • dr hab. Łukasz Michalczyk, prof. UJ – Wydział Biologii,
 • dr hab. Paweł Paśko – Wydział Farmaceutyczny,
 • dr Paweł Nowak – Wydział Chemii,
 • prof. Katarzyna Młyniec – Wydział Farmaceutyczny,
 • śp. prof. Ryszard Gryglewski – Wydział Lekarski,
 • prof. Wojciech Branicki – Wydział Biologii,
 • prof. Jerzy Walocha – Wydział Lekarski,
 • prof. Kinga Sałat – Wydział Farmaceutyczny,
 • prof. Przemysław Bąbel – Wydział Filozoficzny,
 • dr Piotr Gąsiorek – Wydział Biologii,
 • prof. Józef Spałek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • prof. Marcin Nobis – Wydział Biologii,
 • dr hab. Przemysław Pękala – Wydział Lekarski,
 • dr hab. Ewelina Pośpiech – Małopolskie Centrum Biotechnologii.

Pełne listy TOP 2% najlepszych naukowców na świecie można pobrać na stronie elsevier.digitalcommonsdata.com.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstanie Centrum Doskonałości AI

Niemal 20 mln zł przeznaczonych zostanie na realizację na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ programu, którego kierownikiem jest dr Krzysztof Geras, adiunkt z New York University School of Medicine. Jest to wynik rozstrzygnięcia konkursu ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału naszego kraju w obszarze badań nad sztuczną inteligencją (AI – artificial intelligence) i wykorzystaniem ich wyników w praktyce.

Jak dotąd spośród siedmiu wniosków zgłoszonych do konkursu dokonano oceny merytorycznej pięciu, z których dwa rekomendowano do finansowania. Jednym z nich jest projekt „Platforma uczenia multimodalnego i uczenia ze wzmocnieniem dla indywidualizacji opieki onkologicznej”. Prace nad stworzeniem platformy będą prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem dr. Krzysztofa Gerasa. Drugi z nagrodzonych projektów zrealizowany zostanie na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Liderzy zespołów – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie – musieli wykazać się wyróżniającym dorobkiem naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. W ramach Centrów Doskonałości AI poprowadzą projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. NCBR odpowiada za środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych, zaś NCN – na badania podstawowe. Instytucje hostujące, w tym przypadku UJ i AGH, musiały zadeklarować wkład własny na realizację projektu.

/uj.edu.pl/

Na Uniwersytecie Jagiellońskim najtrudniej dostać się na psychologię

Na Uniwersytecie Jagiellońskim najtrudniej dostać się na psychologię

Dział Rekrutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił wyniki pierwszej tury naboru kandydatów, który prowadzony był na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Z udostępnionych danych odczytać można nazwy kierunków, które przyciągnęły największą liczbę kandydatów na studentów, a także liczbę osób ubiegających się o miejsce na poszczególnych kierunkach.

Uniwersytet Jagielloński w roku akademickim 2022/2023 jest gotowy przyjąć 9850 studentów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. W pierwszej turze naboru aplikacje złożyło 33 427 kandydatów, co stanowi wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego – 33 562. Dzisiaj można już wskazać kierunki, które cieszą się wśród kandydatów największym zainteresowaniem w tegorocznym naborze.

Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię wykładaną na Wydziale Filozoficznym – 2475 osób. Od lat niezmiernie popularnym kierunkiem pozostaje także prawo, na które w tym roku aplikacje złożyło 1837 kandydatów. Z kolei psychologię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji studiować chce 1589 osób. Filologię angielską wybrało 1167 kandydatów, a kierunek lekarski – 1082.

Studia, które przyciągają największą liczbę osób, nie zawsze pokrywają się z listą kierunków, na których o jedno miejsce ubiegało się najwięcej kandydatów. W obecnym naborze najtrudniejsze zadanie będą miały przed sobą osoby, które zainteresowane były studiowaniem psychologii, gdzie na jedno miejsce walczyło 20,63 kandydatów. Niewiele łatwiej będą mieli starający się o przyjęcie na ekonomię – 16, japonistykę – 15,57, kierunek lekarsko-dentystyczny – 11,85 oraz finanse, bankowość, ubezpieczenia – 11,8.

– Tegoroczne wyniki rekrutacji pokazują ciągły trend, że nasz uniwersytet cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Świadczy o tym liczba kandydatów bardzo zbliżona do minionego roku. Ciekawostką w obecnym naborze jest pojawienie się na pierwszym miejscu pod względem liczby kandydatów oraz kandydatów na jedno miejsce psychologii prowadzonej na Wydziale Filozoficznym. Studia te od lat znajdują się w czołówce, jednak w tym roku wyprzedziły notujące największe zainteresowanie w ostatnich latach prawo o ponad 500 kandydatów – mówi Kamil Gajęcki, kierownik Działu Rekrutacji na Studia UJ.

Kolejna rejestracja dla jednolitych studiów magisterskich i pierwszego stopnia, dla których ustalony górny limit przyjęć nie zostanie wypełniony w naborze podstawowym, zostanie uruchamiana wkrótce i potrwa do 11 września.

/uj.edu.pl/

UJ: Młodzi naukowcy z UJ zdobyli ministerialne stypendia

UJ: Młodzi naukowcy z UJ zdobyli ministerialne stypendia

Dziewiętnaścioro wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki. Dzięki temu przez trzy lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków. 215 laureatów zostało wyłonionych przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Najwięcej stypendiów – aż 19, zostało przyznanych naukowcom zgłoszonym przez Uniwersytet Jagielloński.

Stypendia otrzymali młodzi naukowcy, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

W tegorocznej edycji minister edukacji i nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową. 

Przy ocenie wniosków największą wagę przykładano do wymiernych efektów działalności naukowej młodego naukowca w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Naukowcy z UJ, którzy otrzymali stypendia:

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • filozofia – dr Jacek Wawer,
 • historia – mgr Justyna Gałuszka,
 • językoznawstwo – mgr Damian Herda,
 • literaturoznawstwo – dr Karina Jarzyńska,
 • nauki o kulturze i religii – dr Anna Szołucha oraz mgr Małgorzata Fijał,
 • nauki o sztuce – dr Agata Dworzak oraz mgr Filip Jankowski;

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 • nauki o zdrowiu – dr Magdalena Mijas oraz dr Urszula Marcinkowska-Trimboli;

Dziedzina nauk społecznych:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – mgr Łukasz Fiedeń,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – mgr Barbara Cyrek,
 • nauki prawne – dr Kamil Mamak,
 • nauki socjologiczne – mgr Agata Rejowska,
 • psychologia – mgr Gabriela Gore-Gorszewska;

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • informatyka – dr Adam Polak,
 • matematyka – dr Marcin Sroka,
 • nauki biologiczne – dr Michał Filipiak,
 • nauki o Ziemi i środowisku – mgr Ewa Grabska-Szwagrzyk.

[uj.edu.pl]

UJ: Na drodze do stworzenia baterii neutralnych klimatycznie

UJ: Na drodze do stworzenia baterii neutralnych klimatycznie

12 kwietnia pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego a spółką NorCelLi z Norwegii zostało podpisane memorandum o współpracy. Ma to związek z kolejnym krokiem w kierunku komercjalizacji pakietu opracowanych na UJ wynalazków związanych z nowoczesnym magazynowaniem energii. Dokument zobowiązał strony do wspólnych działań na rzecz opracowania baterii neutralnej klimatycznie (ang. Climate Neutral Battery).

Baterie neutralne klimatycznie mają powstać z wykorzystaniem surowców odnawialnych i jednoczesnej redukcji śladu węglowego.W porozumieniu ujęto także komercjalizację i popularyzacjęrezultatów prowadzonych badań na terenie Europy. Firma NorCelLi będzie odpowiadać głównie za finansowanie projektu, pozyskiwanie klientów oraz za promocję działalności UJ w Norwegii. Uniwersytet Jagielloński zapewni zaplecze naukowe i dydaktyczne pełniąc rolę ośrodka badawczo-rozwojowego. Z ramienia Wydziału Chemii osobą odpowiedzialną za realizację współpracy został dr hab. Marcin Molenda, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej, członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca z norweskimi partnerami ma doprowadzić do wybudowania pilotażowej instalacji przedwdrożeniowej produkującej ogniwa litowo-jonowe (lub litowo-metalowe) oraz uruchomienia produkcji zrównoważonych akumulatorów opartych na technologiach opracowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważnym aspektem, jest także kształcenie wykwalifikowanej kadry, która znajdzie zatrudnienie w fabrykach produkujących akumulatory i w magazynach energii. Jak podkreśla prof. Molenda, brakuje specjalistów, a zapotrzebowanie rynku ogniw jest ogromne. W Polsce dostawcami technologii związanych z systemami magazynowania energii są wyłącznie firmy chińskie. Przy założeniu, że zapewnione zostanie właściwe finansowanie, proces doprowadzenia wynalazków z UJ do etapu pilotażowego potrwa około 2 lat.

Uniwersytet Jagielloński będzie w ramach polsko-norweskiej współpracy pełnił podwójną rolę lidera, zarówno w zakresie badań, jak i rozwoju technologii oraz kształcenia fachowców. Pozycję lidera zapewnia uczelni ponad 20-letnie doświadczenie badawcze w zakresie technologii akumulatorów litowo-jonowych i rozwiązań pokrewnych, doświadczenie w opracowywaniu zrównoważonych technologii materiałowych i procesów tzw. zielonej chemii, posiadanie odpowiedniej infrastruktury – laboratoriów elektrochemicznych i materiałowych. Przypomnieć tutaj także należy, że od 3 lat na Wydziale Chemii UJ funkcjonuje kierunek studiów o nazwie chemia zrównoważonego rozwoju. Wynalazki z UJ, które w większości są już chronione patentami na arenie międzynarodowej, pozwolą na opracowanie baterii neutralnej klimatycznie, która w minimalnym stopniu obciąża środowisko.

Założenia technologiczne opracowywanej baterii opierają się na użyciu technologii bezkobaltowych, surowców odnawialnych, rezygnację z paliw kopalnych oraz minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami. Celem jest także wydłużenie czasu życia produktu i obniżenie śladu węglowego oraz zaprojektowanie inteligentnego recyklingu (Recycle to Product).

Na bazie wynalazków z UJ tworzone są rozwiązania dotyczące szerokiej grupy materiałów, z których można zbudować ogniwo. Kolejnym krokiem jest ustalenie jednego optymalnego zestawu komponentów. Stąd potrzeba kosztownych badań przemysłowych, które nie mogą być przeprowadzone na uczelni i, co za tym idzie, konieczność znalezienia partnera, który sfinansuje ten proces w zamian za udzielenie licencji. Spółka NorCelLi jest „spółką córką” start-upu z Uniwersytetu Jagiellońskiego – MarCelLi Adv Tech.

[źródło: uj.edu.pl]