Piątka badaczy z UG w Rankingu Najlepszych Naukowców Research.com

Piątka badaczy z UG w Rankingu Najlepszych Naukowców Research.com

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn i dr hab. Marc-André Selosse znaleźli się na podium naukowców w Polsce w swoich dziedzinach według portalu Research.com. W tegorocznym zestawieniu Best Scientists in the World znalazła się piątka badaczy z UG, w tym (poza wyżej wymienionymi) Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Adam Liwo oraz prof. dr hab. Piotr Skurski. 

Według liczby cytowań i publikacji badaczy ujętych w rankingu Uniwersytet Gdański plasuje się na 7. pozycji w Polsce. Jednocześnie w takich dziedzinach jak biologia molekularna i chemia nasza uczelnia znalazła się kolejno na 1. i 4. miejscu w kraju oraz 305. i 667. miejscu na świecie. 

Prof. Grzegorz Węgrzyn, którego indeks Hirscha wynosi 54, jest najlepiej ocenianym polskim biologiem molekularnym. Według research.com najwyższy wskaźnik Hirscha (64) wśród przodujących naukowców UG posiada prof. Piotr Stepnowski. Rektor UG opublikował 326 prac naukowych, które były cytowane 12,756 razy.

W zestawieniu znaleźli się także pracownicy Katedry Chemii Teoretycznej prof. Piotr Skurski (kierownik katedry) oraz prof. Adam LiwoDr hab. Marc-André Selosse z Wydziału Biologii UG został doceniony w aż dwóch dziedzinach: Ekologia i Ewolucja oraz Nauka o Roślinach i Agronomia. W obu tych dyscyplinach francuski badacz plasuje się na 3. miejscu w Polsce. 

Portal Research.com przygotowuje swoje zestawienie na podstawie indeksu Hirscha, który informuje o liczbie publikacji z określoną ilością cytowań. Przykładowo wskaźnik Hirscha równy 3 oznacza to, że trzy prace danego naukowca były cytowane trzy lub więcej razy. Dokładne podsumowanie badaczy z UG w rankingu można znaleźć tutaj.

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG