USz: Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej

USz: Zaproszenie do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej

W dniach 20-22 września 2023 r. odbędzie się organizowany przez Instytut Językoznawstwa i Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej.

W wydarzeniu udział weźmie ponad 50 badaczy z takich krajów jak: Argentyna, Austria, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Estonia, Izrael, Japonia, Litwa, Niemcy, Kanada, USA, Słowacja, ponadto w konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele wielu polskich ośrodków akademickich m.in. UJ, UW, UAM, IJP PAN, UŁ, SWPS, Akademia Ignatianum, KUL, UG, US.

Celem kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka, literatury oraz kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem i udziału w obradach w murach naszej Uczelni bądź za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Program Międzynarodowego Kongresu Języka i Kultury Polskiej

Komitet organizacyjny:

  • dr hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa US),
  • dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US (Instytut Językoznawstwa US),
  • dr Nina Pielacińska (Instytut Literatury i Nowych Mediów US),
  • dr Dorota Orsson (Uniwersytet w Greifswaldzie).