UO: Klinika Prawa na WPiA najlepsza w kraju! Gratulujemy!

UO: Klinika Prawa na WPiA najlepsza w kraju! Gratulujemy!

Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uplasowała się na I miejscu w rankingu studenckich poradni prawnych, prowadzonym przez Dziennik Rzeczpospolita (tutaj).

Ważnym kryterium oceny w rankingu była kwestia działalności dodatkowej poradni (liczył się poprzedni rok akademicki). Klinika Prawa WPiA UO co roku organizuje konferencje poświęcone nauczaniu prawa poprzez praktykę, podejmuje działania związane z promocją poradni, organizuje dla studentów działających w poradni szkolenia, spotkania  z praktykami, współpracuje z podmiotami zewnętrznymi – m.in Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu, Aresztem Śledczym w Opolu, Zakładem Karnym w Strzelcach Opolskich. 

Takie działania przekładają się na wysokie notowania Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej.

– Jako kierownik Kliniki Prawa WPiA UO oraz opiekun sekcji prawa rodzinnego i opiekuńczego uważam, że zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie miały znaczący wpływ na działalność naszej poradni – mówi dr Magdalena Gołowkin – Hudała, kierownik Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej. – W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim w opolskiej Klinice Prawa spraw przybyło. W bieżącym roku akademickim najwięcej spraw wpłynęło z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego. 

Klinika prawa WPIA UO rozpatrywała także od 24 lutego br. sprawy dot. uchodźców i cudzoziemców.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji UO  władający językiem ukraińskim odpowiedzieli na apel poradni o pomoc w tłumaczeniu rozmów podczas spotkań studentów udzielających pomocy prawnej w ramach Kliniki Prawa z osobami posługującymi się wyłącznie językiem ukraińskim.

Po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odbyło się wiele spotkań oraz szkoleń w tym zakresie.

Dzięki zaangażowaniu studentów Kliniki Prawa udało się zapisać trójkę dzieci z Ukrainy do publicznej szkoły podstawowej w Opolu. Udało się także ustalić przez Sąd w Opolu opiekuna prawnego dla 12-letniej dziewczynki, która w wyniku konfliktu zbrojnego uciekła z Ukrainy.

Jedna z prowadzonych spraw dotyczyła Ukrainki dysponującej ukraińskim wyrokiem sądu o ubezwłasnowolnieniu jej wnuczki i powierzeniu jej funkcji opiekuna prawnego. Studenci rozpatrywali kwestię prawomocności takiego wyroku w polskim systemie prawnym. Opinia prawna w tej sprawie została przetłumaczona także na język  ukraiński.

Dr Magdalena Gołowkin – Hudała, kierownik Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej 

***

Na podium rankingu znalazło się 11 uczelni. Na pierwszym miejscu rankingu uplasowało się aż siedem klinik – Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Opolski, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet w Białymstoku oraz Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Srebrny medal trafił do Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Trzecią lokatę zajęły Studencka Poradnia Prawna WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liczyła się liczba studentów udzielających się w klinikach i to, jak wielu mają opiekunów. Znaczenie miało też, czy klinika prawa posiada status jednostki w strukturze wydziału (np. katedra, zakład, pracownia, laboratorium). Ważnym kryterium oceny była również kwestia działalności dodatkowej – m.in. organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę. Liczył się poprzedni rok akademicki. 

[uni.opole.pl]