Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych razem z Uniwersytetem Wrocławskim

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych razem z Uniwersytetem Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski zawiera porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. Gen. Władysława Sikorskiego. Z porozumienia skorzystają wojskowi: na pracy badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też studenci wrocławskiej uczelni np. odbywając praktyki i staże w Centrum Doktryn i Szkolenia.

Jak zgodnie stwierdzili dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Olkiewicz w podpisanym porozumieniu zarówno uczelnia jak i wojskowi rozumieją jak ważne jest wspólne działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zwłaszcza wobec sytuacji na Ukrainie.

– Siły zbrojne potrzebują wsparcia nauki, ale też spojrzenia z zewnątrz, wyjścia poza taką „bańkę militarną” w której my wojskowi funkcjonujemy. Z jednej strony chcemy zrozumieć jak wojsko i wojskowi są postrzegani na zewnątrz, z drugiej to spojrzenie z zewnątrz, wsparcie nauki dla nas da nam szanse lepszej obecności w świecie cywili – wyjaśniał płk Lis.

To nie pierwsza taka współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach wrocławska uczelnia rozpoczęła i z sukcesem prowadzi współpracę np. z wrocławskim ZOO, miejskim przewoźnikiem MPK, czy też na polu naukowo-badawczym z Łukasiewicz Centrum, czy w ramach współpracy międzynarodowej z niemieckim Casus Zentrum.

– Bardzo się cieszę, że takie porozumienie zostało zawarte – to się doskonale wpisuje w tę trzecią misję uniwersytetu, gdzie oprócz badań i kształcenia studentów mamy też oddziaływać na społeczeństwo i otoczenie lokalne. I tutaj współpraca z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest właśnie wypełnieniem tej trzeciej misji.

W praktyce ta współpraca już istnieje. Studenci innych uniwersytetów polskich, z którymi Centrum podpisało podobne porozumienie, odbywają staże i praktyki w wojskowym centrum.

– Ale nie trzeba jechać do Warszawy, by z Centrum współpracować – dodaje dr Paweł Wróblewski z Wydziału Nauk Społecznych, który będzie jednym z prowadzących w praktyce projekt tej współpracy.

– Już w 2019 roku nasi studenci w czasie warsztatów sprawdzali i wskazywali jak zmniejszać dystans między wojskiem a społeczeństwem. Mamy na Uniwersytecie Wrocławskim np. taką specjalizację „studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym”, i w ramach tej specjalizacji badamy ze studentami jak deeskalować konflikty. To jest realna wiedza, która może pomóc wojsku w czasie np. pobytu na misjach wojskowych.

Uniwersytet Wrocławski i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych ustaliły, że będą wymieniać doświadczenia w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych, między innymi w drodze udostępniania materiałów informacyjnych i naukowych oraz wymiany informacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych w uzgodnionych tematach. Chcą prowadzić wspólne projekty badawcze, organizować krótkoterminowe kursy specjalistyczne na zasadach określonych w odrębnych umowach szczegółowych, czy realizować nieodpłatne praktyki i staże studenckie.

Płk dr Andrzej Lis podarował też Uniwersytetowi Wrocławskiemu ryngraf Centrum.

– To na dobry początek naszej współpracy. Z pewnością będzie ona trwała przez najbliższe lata – podsumował spotkanie płk. Lis. [uni.wroc.pl]