UMK: Rozpoczęto budowę Centrum Nauk Technicznych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UMK: Rozpoczęto budowę Centrum Nauk Technicznych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wmurowaniem aktu erekcyjnego oficjalnie rozpoczęła się budowa Centrum Nauk Technicznych UMK. Znajdą się w nim m.in. pracownie dydaktyczne i laboratoria przeznaczone do badań i kształcenia w zakresie robotyki, sterowania maszyn, systemów wizyjnych, automatyki i informatyki stosowanej.

Uroczystość inaugurująca realizację kolejnej uniwersyteckiej inwestycji odbyła się 12 kwietnia 2022 r. Akt erekcyjny podpisali rektor prof. Andrzej Sokala, prezes Bud-Eko Renata Szymańska i dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Winicjusz Drozdowski. W tubie poza aktem umieszczono aktualne wydanie Nowości i Gazety Wyborczej, pierwsze strony artykułów pracowników Instytutu Nauk Technicznych opublikowane w prestiżowych czasopismach wydawnictwa IEEE, robota autonomicznego kategorii nanosumo, napis „CNT” wykonany przy użyciu drukarki 3D i napis „UMK” wykonany przy użyciu frezarki sterowanej numerycznie. Tuba została wmurowana w południowej ścianie fundamentowej głównego budynku Centrum.

Centrum Nauk Technicznych mieścić się będzie przy ul. Wileńskiej 1 w Toruniu. Zlokalizowane będzie w dwóch budynkach o łącznej powierzchni prawie 2 tysięcy m2, w których znajdą się pracownie dydaktyczne i laboratoria przeznaczone do badań i kształcenia w zakresie robotyki, sterowania maszyn, systemów wizyjnych, automatyki i informatyki stosowanej, a także sale seminaryjne i pokoje pracowników.

– Historia nauk technicznych na naszej uczelni sięga 1989 roku, kiedy to na ówczesnym Wydziale Fizyki i Astronomii postanowiliśmy utworzyć specjalność na kierunku fizyka – fizyczne podstawy mikroelektroniki – przypomniał podczas uroczystości prorektor prof. Włodzimierz Jaskólski, były dziekan Wydziału. – To z niej wyewoluowały nasze cenione w Polsce kierunki techniczne – fizyka techniczna, automatyka i robotyka oraz informatyka stosowana.

– Centrum jest odpowiedzią na trwającą rewolucję przemysłową i zapotrzebowania regionu – powiedział dyrektor Instytutu Nauk Technicznych UMK prof. Tomasz Tarczewski. – Będziemy prowadzić badania w zakresie napędów elektrycznych i nowoczesnych przekształtników energoelektronicznych, będziemy także otwarci na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie robotyki mobilnej, manipulatorów przemysłowych i systemów wizyjnych. W Centrum znajdzie się innowacyjne laboratorium okulograficzne, w którym będziemy kojarzyć informatykę stosowaną z potrzebami medycznymi. Będziemy mieli także laboratorium z nowoczesnym symulatorem wirtualnej rzeczywistości, który będziemy wykorzystywać do rozwijania technologii opartych na sztucznych sieciach neuronowych.

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczyli m.in.: poseł na Sejm RP Iwona Michałek, prezydent Torunia Michał Zaleski, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, prorektor Politechniki Bydgoskiej prof. Łukasz Skowroński, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. Lech Grzesiak, przewodnicząca Rady Uniwersytetu Justyna Morzy, były rektor UMK prof. Andrzej Tretyn, władze rektorskie, kanclerskie i dziekańskie, przedstawiciele Wydziałów i działów administracyjnych uczelni, a także prezes firmy Bud-Eko – wykonawcy budowy – Renata Szymańska.

– Tej inwestycji nie byłoby bez konsekwentnych dążeń władz dziekańskich i pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, bez decyzji byłego rektora prof. Andrzeja Tretyna, wreszcie bez wsparcia instytucji i osób – przyjaciół naszego Uniwersytetu – w tym poseł Iwony Michałek – dziękował podczas uroczystości rektor prof. Andrzej Sokala.

Inwestycja jest finansowana przez UMK i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Planowany koszt całkowity to 22 mln zł. Prace budowlane powinny zakończyć się jesienią tego roku.

[źródło: portal.umk.pl]